Termíny státních doktorských zkoušek

Datum a čas konání SDZ Jméno a příjmení doktoranda Studijní program Místo konání SDZ
3. 6. 2019, 15:30 hod. Mgr. et Mgr. Kateřina Čechová Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
3. 6. 2019, 15:45 hod. MUDr. Jiří Cerman Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
3. 6. 2019, 16:00 hod. Mgr. Ján Kriška Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
10. 6. 2019, 9:00 hod. MUDr. Zuzana Střížová Imunologie Katedra buněčné biologie PřF UK
10. 6. 2019, 10:00 hod. Dmitry Stakheev, M.D. Imunologie Katedra buněčné biologie PřF UK
12. 6. 2019, 15:00 hod. MUDr. Jiří Ohem Biochemie a patobiochemie děkanát 1. lékařské fakulty UK
17. 6. 2019, 14:30 hod. MUDr.  Vilém Novák Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
27. 6. 2019, 9:00 hod. MUDr. Zuzana Ryznarová Zobrazovací metody v lékařství Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol
1. 7. 2019, 14:00 hod. MUDr. Marie Česká Burdová Experimentální chirurgie Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN
12. 9. 2019, 9:15 hod. Mgr. Šárka Jíchová Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologický ústav 1. LF UK
26. 9. 2019, 9:00 hod. Ing. Pavla Táborská Imunologie Katedra buněčné biologie PřF UK
26. 9. 2019, 11:00 hod. Mgr. Iva Valentová Imunologie Katedra buněčné biologie PřF UK
26. 9. 2019, 12:00 hod. Mgr. Ondřej Palata Imunologie Katedra buněčné biologie PřF UK

Informace o konání státních doktorských zkoušek jsou oznamovány v souladu se Zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 47, odst. 4Studijním a zkušebním řádem UK, čl. 11, odst. 2. Průběh a vyhlášení výsledků státní doktorské zkoušky je veřejný. 

Vydáno: 29. 4. 2019 / Poslední aktualizace: 10. 6. 2019 / Odpovědná osoba: PhDr. Marta Hrušková