Termíny státních doktorských zkoušek

Datum a čas konání SDZ Jméno a příjmení doktoranda Studijní program Místo konání SDZ
3. 6. 2019, 15:30 hod. Mgr. et Mgr. Kateřina Čechová Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
3. 6. 2019, 15:45 hod. MUDr. Jiří Cerman Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
3. 6. 2019, 16:00 hod. Mgr. Ján Kriška Neurovědy Neurologická klinika 1. LF UK a VFN
10. 6. 2019, 9:00 hod. MUDr. Zuzana Střížová Imunologie Přírodovědecká fakulta UK
10. 6. 2019, 10:00 hod. Dmitry Stakheev, M.D. Imunologie Přírodovědecká fakulta UK
12. 6. 2019, 15:00 hod. MUDr. Jiří Ohem Biochemie a patobiochemie děkanát 1. lékařské fakulty UK
       
       
       

Informace o konání státních doktorských zkoušek jsou oznamovány v souladu se Zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb., § 47, odst. 4Studijním a zkušebním řádem UK, čl. 11, odst. 2. Průběh a vyhlášení výsledků státní doktorské zkoušky je veřejný. 

Vydáno: 29. 4. 2019 / Poslední aktualizace: 17. 5. 2019 / Odpovědná osoba: PhDr. Marta Hrušková