Doktorandská stipendia

Doktorandské stipendium se vyplácí studentům v prezenční formě studia, kteří splnili předepsané podmínky pro jeho přiznání. Vyplácí se zpětně za uplynulý měsíc na bankovní účet studenta. Výplatní termín je vždy 14. den v měsíci. Student je povinen zadat číslo bankovního účtu do SISu (v sekci osobní údaje), jinak mu nemůže být stipendium vyplaceno.

Výplata stipendií se řídí následujícími předpisy:

Doktorandské stipendium se vyplácí automaticky, student o něj tedy nežádá. O stipendium za vynikající studijní výsledky student rovněž nežádá. Po vykonání SDZ se stipendium navyšuje automaticky, není tedy třeba podávat žádost. O přiznání ostatních stipendií dle Stipendijního řádu UK a Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. LF UK může student požádat děkana fakulty písemnou žádostí. Tuto žádost je třeba doložit v souladu s Opatřením děkana č. 6/2018 čl. 4 (viz formulář Žádost o přiznání/zvýšení stipendia). 

Stipendijní agendu zajišťuje vedoucí oddělení PhDr. Marta Hrušková.

Veškeré informace o stipendiích na UK naleznete zde.

Stipendium na podporu ubytování a sociální stipendium

Informace o ubytovacích a sociálních stipendiích naleznete na stránkách UK v sekci stipendia a poplatky.

Vydáno: 4. 2. 2013 / Poslední aktualizace: 6. 6. 2019 / Odpovědná osoba: PhDr. Marta Hrušková