Evropský epileptologický kurz

Doc. Marusič se významně podílel na organizaci Migrating Course on Epilepsy, který se konal 24.–31. 5. 2009 v Průhonicích u Prahy. Mezinárodní kurz se koná každý rok v jiné evropské zemi pod záštitou International League against Epilepsy, European Epilepsy Academy a národní odborné společnosti – v tomto případě České ligy proti epilepsii.