Katetrizační laboratoř

V roce 2010 jsme provedli 11 perkutánních implantací biologických chlopní do aortální pozice (TAVI) u velmi rizikových nemocných s aortální stenózou. Na naší klinice bylo doposud léčeno nejvíce pacientů v České republice pomocí alkoholové septální ablace při hypertrofické obstrukční kardiomyopatii a pomocí implantace stentu do karotid.