Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol