Letní praxe – pediatrie

Obsahová náplň letní studijní odborné praxe pediatrie

Délka trvání – 2 týdny, vykonat o prázdninách po výuce 4. ročníku – na dětském oddělení nemocnice, krajské či okresní nemocnice se specializovanými ambulancemi a s novorozeneckým oddělením dle vlastního výběru

 • 1 týden práce na lůžkovém dětském oddělení a ve specializovaných ordinacích dětské kliniky
 • 1 týden práce na novorozeneckém oddělení

Lůžkové dětské oddělení

 • odběr anamnézy (rodinné, osobní, epidemiologické, alergické), analýza základních anamnestických údajů
 • fyzikální vyšetření dítěte při přijetí, během hospitalizace a před propuštěním
 • laboratorní a komplementární vyšetření asistence při návrhu diagnostického protokolu a analýza výsledků
 • odběry biologického materiálu, asistence při infuzích a transfuzích, diagnostických a terapeutických výkonech
 • asistence při aplikaci léků (perorální, lokální, parenterální)
 • nemocniční prostředí, psychologická péče o hospitalizované dítě, komunikace s rodiči
 • dokumentace – příjem, chorobopis, dekurs, propuštění, následná péče

Specializované ordinace pro chronicky nemocné děti

 • odběr anamnézy
 • fyzikální vyšetření dítěte
 • asistence při odběru biologického materiálu, diagnostických a terapeutických výkonech
 • laboratorní a komplementární vyšetření asistence při návrhu diagnostického protokolu a analýza výsledků
 • psychologická péče o chronicky nemocné dítě, spolupráce s rodinou a s praktickým lékařem pro děti a dorost
 • dokumentace, dispenzarizace, prevence

Novorozenecké oddělení – fyziologičtí novorozenci

 • odběr anamnézy, analýza základních anamnestických údajů, analýza údajů klinického i laboratorního vyšetření v chorobopisu matky
 • fyzikální vyšetření a ošetření novorozence na porodním sále pod dohledem neonatologa a dětské sestry, skóre dle Apgarové, výstup pro formulování pracovní diagnózy, ošetřovacího a léčebného postupu
 • následná péče na oddělení fyziologických novorozenců, fyzikální vyšetření a ošetření novorozence, celkové zhodnocení novorozence – typologie, posturální reflexy, spontánní projevy a další projevy zjistitelné pouhým pohledem. Dále detailní vyšetření hlavy, krku a hrudníku, břicha, končetin a neuromotorického statusu dítěte
 • kojení a jeho význam, formulovaná mléka – kdy a jaký druh
 • denní režim novorozence, kalmetizace, ošetření pupečníku, laboratorní vyšetření, screening, ošetření kůže
 • asistence při odběru biologického materiálu, infuzích a transfuzích, diagnostických i terapeutických výkonech
 • asistence při aplikaci léků (perorální, lokální, parenterální)
 • podmínky pro propuštění, následná péče po propuštění, komunikace s rodiči
 • dokumentace na novorozeneckém oddělení

Je nutné potvrzení o absolvování prázdninové praxe opatřené razítkem příslušného pracoviště a podpisem odpovědného pracovníka pracoviště do výkazu o studiu praktikujícího studenta.

Vytvořeno: 12. 3. 2007 / Upraveno: 3. 1. 2018 / Odpovědná osoba: Jana Ocelková, DiS.