Letní praxe – gynekologie a porodnictví

Obsahová náplň letní studijní praxe gynekologie a porodnictví

Délka trvání – 2 týdny, vykonat o prázdninách po výuce 5. ročníku

Gynekologie

 • gynekologické vyšetření pod dohledem gynekologa s atestací v oboru
 • sepsání anamnézy a příjmu nemocné, sepsání propouštěcí zprávy
 • druhá asistence u abdominálních operací
 • druhá asistence u vaginálních operací
 • asistence u malých operačních výkonů
   

Porodnictví

 • porodnické vyšetření pod dohledem gynekologa s atestací v oboru
 • sepsání anamnézy a příjmu nemocné, sepsání propouštěcí zprávy
 • asistence alespoň u 5 porodů
 • asistence u malých operačních výkonů
   

Letní praxe je koncipována k rozšíření základů praktických dovedností z oboru gynekologie a porodnictví. Letní praxi lze vykonat po absolvování předepsané blokové výuky a udělení zápočtu. Letní stáž můžete absolvovat na kterémkoliv lůžkovém gynekologicko-porodnickém pracovišti v ČR, nebo i v zahraničí.

Je nutné potvrzení o absolvování prázdninové praxe opatřené razítkem příslušného pracoviště, termínem praxe a podpisem odpovědného pracovníka pracoviště do výkazu o studiu praktikujícího studenta.

Vydáno: 22. 3. 2011 / Poslední aktualizace: 19. 5. 2017 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová