Povolené absence výuky

Vedení pracoviště povoluje v návaznosti na Opatření děkana č. 1/2011 maximálně 20 % absence z plánované výuky, zdůvodnitelné onemocněním nebo jinými závažnými důvody, a to vždy výhradně po domluvě s vyučujícím.
 
Opatření děkana

Vytvořeno: 23. 7. 2014 / Upraveno: 14. 10. 2021 / Odpovědná osoba: Administrátor