Týden od 24. 2. 2020 - 09

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Erasmus+ – deadline pro odevzdání přihlášek

2. lékařská fakulta vyhlašuje výběrové řízení programu Erasmus+ na zahraniční studijní pobyt/praktickou stáž v zimním a letním semestru akademického roku 2020/2021.

Deadline přihlašování abstraktů na Vědeckou konferenci

Sběr abstraktů začíná 30. ledna 2020. Deadline pro odeslání je 28. února 2020.

Letní jazykové kurzy němčiny na partnerských univerzitách – deadline přihlašování

Zveřejňujeme nabídku stipendijních pobytů v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce s německými univerzitami a nabídku letních jazykových kurzů němčiny. Přihlašování do 26. 2. 2020.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Informační seminář o Erasmu+ pro studenty

UK Point Univerzity Karlovy pořádá ve středu 26. února 2020 od 16 hod. informační seminář o Erasmu+ pro studenty.

Letní kurz němčiny na Heinrich-Heine-Universität – deadline přihlašování

Partnerská univerzita v Düsseldorfu nabízí letní jazykový kurz německého jazyka pro studenty a doktorandy naší fakulty.

Informační týden na Univerzitě Karlově

Ve dnech 24.–29. února 2020 bude UK Point on-line zodpovídat vaše dotazy na termíny, přijímačky, stipendia, přípravu, poplatky a studijní programy. Podrobnosti na webové stránce Infotýdne.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Přidat do mého kalendáře