Týden od 14. 9. 2020 - 38

Zkouška z angličtiny pro studenty doktorských programů

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Zápisy přijatých uchazečů do doktorského

Zápisy uchazečů přijatých do doktorského studia v akademickém roce 2020/2021 se uskuteční ve dnech 15. a 29. 9. 2020.

Deadline přihlášek do placených kurzů Ústavu jazyků

Termín pro odeslání přihlášky končí 25. 9. 2020

Státní závěrečné zkoušky – Bc. a NMgr. Fyzioterapie

Státní závěrečné zkoušky Bc. i NMgr. obor Fyzioterapie se budou konat 14. 9. – 18. 9. 2020 na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství.

Tělesná výchova – přihlašování

Přihlašování do hodin tělesné výchovy započne 9. září 2020 pro povinné předměty14. září 2020 pro předměty volitelné.

Přidat do mého kalendáře