Studijní oddělení uzavřeno, I.–III. ročník Všeobecného lékařství, Všeobecná sestra

I.–III. ročník Všeobecného lékařství, Všeobecná sestra
7. 12. 2018
od 19. 12. 2018 do 2. 1. 2019

Celé Studijní oddělení uzavřeno

od 21. 12. 2018 do 1. 1. 2019

Studijní oddělení uzavřeno, I.–III. ročník Všeobecného lékařství, Všeobecná sestra

I.–III. ročník Všeobecného lékařství, Všeobecná sestra
7. 12. 2018
od 19. 12. 2018 do 2. 1. 2019

Celé Studijní oddělení uzavřeno

od 21. 12. 2018 do 1. 1. 2019

Studijní oddělení uzavřeno, IV.–VI. ročník Všeobecného lékařství, Fyzioterapie

IV.–VI. ročník Všeobecného lékařství, Fyzioterapie

10. a 11. 12. 2018
od 19. do 28. 12. 2018

Změna provozu děkanátu v době vánočních svátků

Provoz děkanátu v době vánočních svátků bude omezen. Přejeme všem krásné prožití Vánoc a do nového roku vše nejlepší.

Celé Studijní oddělení uzavřeno

od 21. 12. 2018 do 1. 1. 2019

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Oddělení komunikace a vnějsích vztahů uzavřeno

Odd. komunikace a vnějších vztahů (včetně veškerých tiskových a kopírovacích služeb) bude od 21. 12. 2018 do 1. 1. 2019 uzavřeno z důvodu čerpání dovolených.

Uzavření pokladny

V úterý 18. 12. 2018 bude pokladna otevřena do 12.00 a ve čtvrtek 20. 12. 2018 pouze do 14.15.

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2018/2019

Seminář Ústavu lékařské mikrobiologie

Semináře každý čtvrtek od 11.30.

Imunodeficitní odpoledne 2018

Letošní edice se bude konat 5. 12., 12. 12. a 19. 12.

Studijní oddělení uzavřeno, I.–III. ročník Všeobecného lékařství, Všeobecná sestra

I.–III. ročník Všeobecného lékařství, Všeobecná sestra
7. 12. 2018
od 19. 12. 2018 do 2. 1. 2019

Studijní oddělení uzavřeno, IV.–VI. ročník Všeobecného lékařství, Fyzioterapie

IV.–VI. ročník Všeobecného lékařství, Fyzioterapie

10. a 11. 12. 2018
od 19. do 28. 12. 2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Uzavření pokladny

V úterý 18. 12. 2018 bude pokladna otevřena do 12.00 a ve čtvrtek 20. 12. 2018 pouze do 14.15.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Test pro demonstrátory

Test pro demonstrátory se bude konat...

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2018/2019

Seminář Ústavu lékařské mikrobiologie

Semináře každý čtvrtek od 11.30.

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Klinické semináře na Klinice zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Prodej textilu a dárkových předmětů

Seminář Kliniky dětské neurologie

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Imunodeficitní odpoledne 2018

Letošní edice se bude konat 5. 12., 12. 12. a 19. 12.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Školení práce se systémem Turnitin

Centrum celoživotního vzdělávání a Ústřední knihovna Univerzity Karlovy pořádá v termínech 15. 10., 19. 11. a 10. 12. 2018 školení práce se systémem Turnitin.

Studijní oddělení uzavřeno, IV.–VI. ročník Všeobecného lékařství, Fyzioterapie

IV.–VI. ročník Všeobecného lékařství, Fyzioterapie

10. a 11. 12. 2018
od 19. do 28. 12. 2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Volby do akademického senátu 2. lékařské fakulty

Volby se uskuteční 19. a 20. listopadu (první kolo) a 10. a 11. prosince 2018 (druhé kolo). Seznamte se s podrobnostmi a harmonogramem průběhu, projděte si často kladené dotazy.

Studijní oddělení uzavřeno, I.–III. ročník Všeobecného lékařství, Všeobecná sestra

I.–III. ročník Všeobecného lékařství, Všeobecná sestra
7. 12. 2018
od 19. 12. 2018 do 2. 1. 2019

Uzavření pokladny

V pátek 7. 12. 2018 je pokladna uzavřena.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie

Akademický rok 2018/19 – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hod.

Seminář Ústavu lékařské mikrobiologie

Semináře každý čtvrtek od 11.30.

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2018/2019

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Imunodeficitní odpoledne 2018

Letošní edice se bude konat 5. 12., 12. 12. a 19. 12.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Prof. Lennart Hammarström: Newborn Screening for Genetically Determined Primary Immunodeficiencies: Vision for Future

The lecture will take place on 4 December 2018, see details in the poster.

Zkouška z AJ pro doktorandy

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Uzavření pokladny

3. 12. 2018 bude pokladna ozavřena od 9.30 do 11.00.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Klinické semináře na Klinice zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

Seminář Ústavu lékařské mikrobiologie

Semináře každý čtvrtek od 11.30.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Cesta medicínou prof. Bohdana Pomahače

Prof. Bohdan Pomahač, světoznámý český plastický chirurg, který jako první v USA provedl transplantaci obličeje, bude hostem na 2. lékařské fakultě. O své práci i cestě medicínou promluví ve středu 28. listopadu od 16 hod. ve Velké posluchárně.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2018/2019

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2018/2019

Noční volejbalový turnaj

Tradiční akce se koná v pátek 23. listopadu 2018, přihlašujte se do 22. listopadu. Podrobnosti v příloze.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Uzavření pokladny

V pátek 23. 11. 2018 bude pokladna uzavřena.

Seminář Ústavu lékařské mikrobiologie

Semináře každý čtvrtek od 11.30.

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky dětské neurologie

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Volby do akademického senátu 2. lékařské fakulty

Volby se uskuteční 19. a 20. listopadu (první kolo) a 10. a 11. prosince 2018 (druhé kolo). Seznamte se s podrobnostmi a harmonogramem průběhu, projděte si často kladené dotazy.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Školení práce se systémem Turnitin

Centrum celoživotního vzdělávání a Ústřední knihovna Univerzity Karlovy pořádá v termínech 15. 10., 19. 11. a 10. 12. 2018 školení práce se systémem Turnitin.

Studijní oddělení uzavřeno

Studijní oddělení bude 16. 11. 2018 od 10.00 do 12.00 uzavřeno.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Deadline přihlášek IFMSA

Toužíš po nových zážitcích? Potřebuješ další motivaci ke studiu? Plánuješ výlet, ale nemůžeš se rozhodnout kam? Jestli jsi aspoň na jednu otázku odpověděl „ano“, další informace jsou určené pro tebe. Přihlásit se můžeš do 16. listopadu.

Seminář Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie

Akademický rok 2018/19 – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hod.

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Klinické semináře na Klinice zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

Seminář Ústavu lékařské mikrobiologie

Semináře každý čtvrtek od 11.30.

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2018/2019

Seminář Kliniky dětské neurologie

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2018/2019

II. motolská konference paliativní péče

8. 11. 2018 v Kinosále FN Motol

Zkouška z AJ pro doktorandy

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Noční orientační běh dvojic

Uzavření pokladny

V pátek 2. 11. 2018 bude pokladna uzavřena.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Klinické semináře na Klinice zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

Seminář Ústavu lékařské mikrobiologie

Semináře každý čtvrtek od 11.30.

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2018/2019

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

AKTION ČR–Rakousko – Semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia

Žádosti je možné podat do 31. října 2018.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Vyhlášení 16. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (2019)

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2018/2019

Seminář Ústavu lékařské mikrobiologie

Semináře každý čtvrtek od 11.30.

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Klinické semináře na Klinice zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Přednášky Oddělení pro vědu a výzkum

Seminář Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie

Akademický rok 2018/19 – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hod.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2018/2019

Seminář Ústavu lékařské mikrobiologie

Semináře každý čtvrtek od 11.30.

Virtualizace jako nástroj reprodukovatelného výzkumu

Seminář se koná ve středu 17. 10. 2018 v 17.20 ve Velké posluchárně.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Přednášky Oddělení pro vědu a výzkum

Aktualizovaná nabídka stipendijních pobytů pro studenty a akademické pracovníky UK

Stipendijní pobyty v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky Univerzity Karlovy, které se uskuteční na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv.

Školení práce se systémem Turnitin

Centrum celoživotního vzdělávání a Ústřední knihovna Univerzity Karlovy pořádá v termínech 15. 10., 19. 11. a 10. 12. 2018 školení práce se systémem Turnitin.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Zvýhodněný prodej odborné lékařské literatury

Grada Publishing ve spolupráci s 2. LF UK, 11. října 2018.

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2018/2019

Seminář Ústavu lékařské mikrobiologie

Semináře každý čtvrtek od 11.30.

Odd. specializačního vzdělávání uzavřeno

11. a 12. 10. 2018

Zkouška z AJ pro doktorandy

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky dětské neurologie

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Placement test AJ – 2. ročník Všeobecného lékařství

Soutěž GA UK – 16. kolo (2019)

Přihlášky, žádosti o pokračování a závěrečné zprávy bude možné vkládat do aplikace GA UK od 9. 10. 2018.

Přednášky Oddělení pro vědu a výzkum

Zrušení výuky od 13.30

Vzhledem k akci konané v souvislosti s oslavami 65. výročí osamostatnění fakulty rozhodl děkan prof. Vladimír Komárek o zrušení výuky v pondělí 8. října 2018 od 13.30. Těšíme se na společné setkání! Více info zde.

Oslava 65. výročí osamostatnění fakulty

Seznamte se s programem dne oslav 8. října!

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Možnosti financování studentských projektů GA UK

5. října 2018 od 13 do 15 hodin v Modré posluchárně v Celetné 20

Seminář Ústavu lékařské mikrobiologie

Semináře každý čtvrtek od 11.30.

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Klinické semináře na Klinice zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Nominace na Ceny Adamových

Od roku 2013 uděluje 2. lékařská fakulta dvěma studentům či pracovníkům fakulty do věku 35 let za vynikající práci Cenu Vlasty Adamové a Cenu Ervína Adama. Nominace pro rok 2018 lze podávat do 1. října.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Financování krátkodobých studentských výjezdů

Seminář seznámí studenty s možnostmi financování krátkodobých výjezdů na partnerské univerzity... 1. října 2018, Zelená posluchárna RUK, podrobnosti na Facebooku.

Expedice Neuron 2018

Uzavření pokladny

Ve čtvrtek 27. 9. 2018 bude pokladna uzavřena.

Jak si vést digitální laboratorní deník

Chcete vidět živé bioinformatiky a vědět jak kombinovat psaní poznámek s analýzou dat v jednom dokumentu? Seminář Centra bioinformatiky zaměřený na praktická řešení a reálné zkušenosti se koná ve středu 26. 9. 2018 v 17.20 ve Velké posluchárně.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Salcburské semináře 2019

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové oznamuje možnost hlásit se k účasti na prestižních mezinárodních Salcburských lékařských seminářích v roce 2019.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie

Akademický rok 2018/19 – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hod.

Úřední hodiny Studijního oddělení

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Zkouška z AJ pro doktorandy

Obsazenost termínů zkoušky pro doktorandy.

Úřední hodiny Studijního oddělení

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Úřední hodiny Studijního oddělení

Kontinuální výuka TV a nahrazení chybějících prezencí

Kontinuální výuka TV a nahrazení chybějících prezencí

Uzavření pokladny

10. 9. 2018 bude pokladna uzavřena od 9.30 do 11.00.

Úřední hodiny Studijního oddělení

Vltava – kurz kanoistiky

Prodloužení přihlašování na kurz do 10. 9. 2018.

Přihlašování na tělesnou výchovu

2. a 3. ročník Všeobecného lékařství, 3. ročník Fyzioterapie od 10. do 16. 9. 2018.
Ostatní ročníky od 17. do 23. 9. 2018.

Úřední hodiny Studijního oddělení

Mezinárodní kongres Medicína pohybového systému ve sportu

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství pořádá pod záštitou 2. lékařské fakulty kongres Medicína pohybového systému ve sportu, uskuteční se 7. září v hotelu Clarion v Praze. Program v příloze.

Zkouška z AJ pro doktorandy

Obsazenost termínů zkoušky pro doktorandy.

Úřední hodiny Studijního oddělení

Úřední hodiny Studijního oddělení

Úřední hodiny Studijního oddělení

Úřední hodiny Studijního oddělení

Úřední hodiny Studijního oddělení

Omezený provoz pokladny

V době od 16. 8. 2018 do 24. 8. 2018 bude pokladna otevřena pouze v úterý a čtvrtek od 10.00 do 12.00.

Úřední hodiny Studijního oddělení

Omezený provoz pokladny

V době od 16. 8. 2018 do 24. 8. 2018 bude pokladna otevřena pouze v úterý a čtvrtek od 10.00 do 12.00.

Termín pro nahlížení do spisu uchazeče o studium

10. a 15. 8. 2018 vždy v 9.00 na Studijním oddělení

Úřední hodiny Studijního oddělení

Termín pro nahlížení do spisu uchazeče o studium

10. a 15. 8. 2018 vždy v 9.00 na Studijním oddělení

Úřední hodiny Studijního oddělení

Prázdninový seminář knihovny

Srdečně vás zveme na prázdninové semináře knihovny.

Prázdninový seminář knihovny

Srdečně vás zveme na prázdninové semináře knihovny.

Úřední hodiny Studijního oddělení

Úřední hodiny Studijního oddělení

Prázdninový seminář knihovny

Srdečně vás zveme na prázdninové semináře knihovny.

Omezený provoz pokladny

Od 23. 7. 2018 do 3. 8. 2018 bude pokladna otevřena v úterý a čtvrtek od 10.00 do 12.00.

Úřední hodiny Studijního oddělení

Úřední hodiny Studijního oddělení

Prázdninový seminář knihovny

Srdečně vás zveme na prázdninové semináře knihovny.

Omezený provoz pokladny

Od 23. 7. 2018 do 3. 8. 2018 bude pokladna otevřena v úterý a čtvrtek od 10.00 do 12.00.

Úřední hodiny Studijního oddělení

Kurz Sekce dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP

Navštivte výjimečný kurz Sekce dětské a dorostové psychiatrie, který se zaměří na prevenci duševních poruch u dětí a dospívajících a podporu lidí s poruchami autistického spektra. Koná se 23. 7. 2018.

Úřední hodiny Studijního oddělení

Prázdninový seminář knihovny

Srdečně vás zveme na prázdninové semináře knihovny.

Úřední hodiny Studijního oddělení

Úřední hodiny Studijního oddělení

Úřední hodiny Studijního oddělení

Přijímací řízení do doktorského studia

Úřední hodiny Studijního oddělení

15. Mezinárodní lékařská postgraduální konference

Na Lékařské fakultě v Hradci Králové ve dnech 22.–23. 11. 2018 proběhne soutěžní přehlídka vědeckých prací studentů doktorských studijních programů: 15. Mezinárodní lékařská postgraduální konference.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Úřední hodiny Studijního oddělení

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2017/2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Úřední hodiny Studijního oddělení

Přijímací řízení do doktorského studia

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie

Letní semestr – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hod.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Úřední hodiny Studijního oddělení

Zkouška z AJ pro doktorandy

Obsazenost termínů zkoušky pro doktorandy.

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2017/2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Možnost získat kvalitní zahraniční výzkumníky jako akademické pracovníky

Univerzita Karlova nabízí možnost získání kvalitních zahraničních výzkumníků, absolventů Ph.D. studia na pozici akademických pracovníků s možností nástupu od 1. ledna 2019...

Přijímací řízení do doktorského studia

Zápis do prvních ročníků

Zápis do prvních ročníků se bude konat ve středu 4. července 2018, náhradní termín bude v úterý 10. července 2018.

Úřední hodiny Studijního oddělení

Zkouška z AJ pro doktorandy

Obsazenost termínů zkoušky pro doktorandy.

Zápis do prvních ročníků

Zápis do prvních ročníků se bude konat ve středu 4. července 2018, náhradní termín bude v úterý 10. července 2018.

AZV ČR – vyhlášení veřejné soutěže

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2019–2022

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Úřední hodiny Studijního oddělení

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2017/2018

Zkouška z AJ pro doktorandy

Obsazenost termínů zkoušky pro doktorandy.

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Přijímací řízení do doktorského studia

Seminář Kliniky dětské neurologie

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Kontinuální výuka TV a nahrazení chybějících prezencí

Úřední hodiny Studijního oddělení

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Kontinuální výuka TV a nahrazení chybějících prezencí

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2017/2018

Letní škola polštiny

Přihlášky do 6. 6. 2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Přijímací řízení do doktorského studia

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2017/2018

Zkouška z AJ pro doktorandy

Obsazenost termínů zkoušky pro doktorandy.

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Přednáška The current role of neuromodulation in the treatment of refractory epilepsy

Přednáška prof. Van Roosta z Univerzity v Gentu

M.D., Ph.D. program

FN Motol a 2. lékařská fakulta UK vyhlašují 14. ročník kombinovaného programu vědeckého a profesního vzdělávání. Přihlášky podávejte do 31. 5. 2018.

Seminář Kliniky dětské neurologie

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Prague Symposium on Cancer Metabolism

The event takes place on 29 May at the Second Faculty of Medicine, Charles University in Prague. Five Second Faculty students who send a motivation letter can participate free of charge.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

S PubMed hravě

Přijďte ve čtvrtek 24. 5. na seminář o databázi PubMed.

Japonsko – stipendia na základě mezinárodní smlouvy

Velvyslanectví Japonska v Praze oznámilo nabídku obou typů stipendií s nástupem v roce 2019.

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2017/2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Salcburské semináře 2018 – 3. výzva

Fakultní uzávěrka přihlášek na semináře organizované v období květen–červenec 2018 je 21. 5. 2018.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie

Letní semestr – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hod.

24. dermatovenerologický kongres

Akce se koná 18. a 19. května v pražském hotelu Pyramida, zaměstnanci 2. lékařské fakulty a Nemocnice Na Bulovce mají registraci zdarma. Program v příloze.

Zkouška z AJ pro doktorandy

Obsazenost termínů zkoušky pro doktorandy.

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2017/2018

Seminář Kliniky dětské neurologie

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Rektorský sportovní den

16. května 2018 se uskuteční další ročník Rektorského sportovního dne Univerzity Karlovy.

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Vytváříme alerty ve Web of Science a Scopus

Přijďte 10. 5. na seminář o vytváření alertů ve Web of Science a Scopus.

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2017/2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Uzavření pokladny

7. 5. 2018

Studijní oddělení uzavřeno

30. 4. a 7. 5. 2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2017/2018

Zkouška z AJ pro doktorandy

Obsazenost termínů zkoušky pro doktorandy.

S PubMed hravě

Přijďte ve středu 2. 5. na seminář o databázi PubMed.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Studijní oddělení uzavřeno

30. 4. a 7. 5. 2018

Pražské inovační vouchery

Žádost o ubytování na Hlávkově koleji

Žádosti podepsané děkanem fakulty je třeba doručit na rektorát UK do 30. 4. 2018.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Výuka TV v době konání Motolské Míle

Vědecká konference

Čas naší tradiční fakultní konference se valem přiblížil. Zve a úvodní slovo píše hlavní organizátor prof. Jan Trka.

Zrušení výuky v době konání VK

Ve středu 25. dubna a ve čtvrtek 26. dubna, v době konání Vědecké konference, bude dle opatření děkana č. 4/2018 zrušena výuka od 10 hod. Ve středu začíná program v Žížale na Plzeňské už v 9.30 workshopem Jak se měří věda... a vědci. Děkan tímto prosí vyučující o ukončení výuky dostatečně včas tak, aby všichni, kteří mají zájem se workshopu zúčastnit, měli dostatek času přesunout se na místo. Děkujeme všem za pochopení.

Zrušení výuky TV v tělocvičně dospělé rehabilitace Motol

Chybějící prezenci si můžete nahradit v ostatních hodinách TV.

Seminář Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie

Letní semestr – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hod.

Seminář Kliniky dětské neurologie

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Školení systému Turnitin

Srdečně zveme vedoucí závěrečných prací (bakalářských, diplomových, disertačních), garanty oborů i další zájemce z řad pedagogů 2. LF UK i lékařů FN Motol na školení systému Turnitin.

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Zkouška z AJ pro doktorandy

Obsazenost termínů zkoušky pro doktorandy.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Omezení provozu děkanátu

V den konání Děkanského sportovního dne ve čtvrtek 12. dubna 2018 bude provoz děkanátu omezen. Většina zaměstnanců děkanátu nebude v tento den k zastižení. Děkujeme za pochopení.
 

Děkanský sportovní den 12. dubna 2018

DSD 18

Zúčastnit se mohou studenti i zaměstnanci 2. lékařské fakulty. Přijďte si zasportovat a zasoutěžit se svými spolužáky a vyučujícími. Podrobné informace naleznete zde.

Upozornění: Původně plánovaný termín 23. května 2018 byl z organizačních důvodů zrušen, letošní Děkanský sportovní den se přesunul na 12. dubna. Na středu 16. května 2018 je plánován celouniverzitní rektorský den.

Pelikáni, do toho! aneb HC Trimed Praha vs. HC Motol Pelicans

Už máte program na středu 11. dubna večer? I pokud ano, všeho nechte, všechno zrušte a přijďte podpořit fakultní hokejové mužstvo Motol Pelicans! Pelikáni si dají náročný zápas, budou hájit čest Motola proti Vinohradům – čeká nás boj proti 3. lékařské fakultě. Vezměte bubny, trumpety a něco na zahřátí a dorazte 11. dubna v 18.30 do HC Hvězda Praha! Facebooková událost je zde.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2017/2018

Změna pokladních hodin

V době od 5. 3. 2018 do 4. 4. 2018 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Změna pokladních hodin

V době od 5. 3. 2018 do 4. 4. 2018 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Změna pokladních hodin

V době od 5. 3. 2018 do 4. 4. 2018 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2017/2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Změna pokladních hodin

V době od 5. 3. 2018 do 4. 4. 2018 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Na vlnách inspirace 2018

Srdečně vás zveme na benefiční koncert Na vlnách inspirace ve středu 28. 3. 2018 v 19 hodin. Koncert klasické hudby se koná na Novoměstské radnici...

Promítání dokumentu Epidemie svobody s hosty

Je nám ctí pozvat vás na promítání filmu Epidemie svobody. Promítání proběhne pod záštitou organizace Člověk v tísni a projektu „Promítej i Ty!“ Ke snímku jsme si dovolili pozvat hosta z oblasti pediatrie, MUDr. Zemánkovou. Momentálně jsou v jednání i další hosté. Epidemie svobody je dokumentární film od českých autorů, který nahlíží na problematiku povinného očkování z pohledu rodičů, kteří jsou proti očkování, a zároveň autory tohoto snímku. Promítání proběhne v Pelouchově posluchárně na Plzeňské ve středu 28. března od 19.00.

Konkurz na praktické stáže – Japonsko, Jižní Korea, Rusko

Wakayama (Japonsko), Soul (Jižní Korea), Nižnij Novgorod (Rusko)

Změna pokladních hodin

V době od 5. 3. 2018 do 4. 4. 2018 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Výzva Fond Mobility jaro 2018

Fond mobility UK vyhlašuje termíny podávání přihlášek pro letní semestr 2017/2018.

Změna pokladních hodin

V době od 5. 3. 2018 do 4. 4. 2018 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Seminář Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie

Letní semestr – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hod.

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Studijní oddělení bude zavřeno

22. 3. 2018 od 10.00 do 12.00

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Změna pokladních hodin

V době od 5. 3. 2018 do 4. 4. 2018 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Změna pokladních hodin

V době od 5. 3. 2018 do 4. 4. 2018 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Změna pokladních hodin

V době od 5. 3. 2018 do 4. 4. 2018 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Výzva Vyjdi ven a výstražná stávka studentstva

Studentská komora akademického senátu podporuje výzvu ústavním představitelům České republiky, organizuje podpisovou akci a vyzývá k připojení ke studentské stávce ve čtvrtek 15. března.

Seminář Kliniky dětské neurologie

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Změna pokladních hodin

V době od 5. 3. 2018 do 4. 4. 2018 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Životní příběhy: prof. Josef Zámečník

Další debata v rámci projektu Životní příběhy, tentokrát s čerstvě oceněným Učitelem roku 2017 prof. Josefem Zámečníkem, proběhne 13. března od 17.30 ve Velké posluchárně. Srdečně jsou zváni nejen zájemci o obor patologie.

Změna pokladních hodin

V době od 5. 3. 2018 do 4. 4. 2018 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Přihlašování na letní sportovní kurzy Dobronice

Ples 2. lékařské fakulty 2018

Změna pokladních hodin

V době od 5. 3. 2018 do 4. 4. 2018 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Omezený provoz pokladny

Ve čtvrtek 8. 3. 2018 bude pokladna uzavřena v době od 10.45 do 13.00.

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Změna pokladních hodin

V době od 5. 3. 2018 do 4. 4. 2018 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Turnitin povinně na Univerzitě Karlově od 2018/2019

Školení systému Turnitin se uskuteční v úterý 6. 3. ve 14 hod.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Změna pokladních hodin

V době od 5. 3. 2018 do 4. 4. 2018 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Uzavření pokladny

2. 3. 2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Vytváříme alerty v PubMedu

Přijďte 1. 3. na seminář o vytváření alertů v PubMedu (seminář z důvodu nemoci posunut na 1. 3.).

Chirurgická sekce IFMSA pořádá další kurs osteosyntézy

Proběhne 28. 2. 2018 od 15.00 do 16.30 v učebně SP1 v Motole. Jsou k dispozici čtyři místa...

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Omezený provoz pokladny

V úterý 27. 2. 2018 bude pokladna otevřena pouze od 8.00 do 9.45.

Studijní oddělení bude zavřeno

od 26. 2. do 2. 3. 2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Pracovní dny Koloproktologické sekce

Koloproktologická sekce České chirurgické společnosti pořádá 22. a 23. února 2018 své Pracovní dny...

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky dětské neurologie

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Omezený provoz pokladny

V úterý 6. 2. 2018 bude pokladna uzavřena od 10.45 do 13.00.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2017/2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Změna pokladních hodin

V době od 3. 1. 2018 do 31. 1. 2018 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Změna pokladních hodin

V době od 3. 1. 2018 do 31. 1. 2018 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Změna pokladních hodin

V době od 3. 1. 2018 do 31. 1. 2018 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2017/2018

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Změna pokladních hodin

V době od 3. 1. 2018 do 31. 1. 2018 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie

Zimní semestr – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pondělí od 14.30.

Změna pokladních hodin

V době od 3. 1. 2018 do 31. 1. 2018 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Salcburské semináře 2018 – 2. výzva

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové oznamuje možnost hlásit se k účasti na prestižních mezinárodních Salcburských lékařských seminářích v roce 2018.

Změna pokladních hodin

V době od 3. 1. 2018 do 31. 1. 2018 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2017/2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Změna pokladních hodin

V době od 3. 1. 2018 do 31. 1. 2018 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Změna pokladních hodin

V době od 3. 1. 2018 do 31. 1. 2018 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Den otevřených dveří na 2. lékařské fakultě

Poznamenejte si do diáře: Den otevřených dveří na 2. lékařské fakultě se koná v sobotu 13. ledna 2018 od 10 hod.

Změna pokladních hodin

V době od 3. 1. 2018 do 31. 1. 2018 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2017/2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Změna pokladních hodin

V době od 3. 1. 2018 do 31. 1. 2018 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Seminář Kliniky dětské neurologie

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Motolský epileptochirurgický den 2018

10. 1. 2018, Velká posluchárna – Téma: Epileptochirurgie dnes a v blízké budoucnosti

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Změna pokladních hodin

V době od 3. 1. 2018 do 31. 1. 2018 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Změna pokladních hodin

V době od 3. 1. 2018 do 31. 1. 2018 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2017/2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Změna pokladních hodin

V době od 3. 1. 2018 do 31. 1. 2018 bude pokladna v pondělí, středu a pátek otevřena od 8.30.

Přidat do mého kalendáře