Seminář Kliniky dětské neurologie

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, je ohodnocena 3 (6) kredity, není třeba se předem registrovat kromě 21. 10 2020 a není vyžadován registrační poplatek.

Seminář Kliniky dětské neurologie

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, je ohodnocena 3 (6) kredity, není třeba se předem registrovat kromě 21. 10 2020 a není vyžadován registrační poplatek.

Výzva Fond mobility podzim 2020 – deadline přihlašování

Fond mobility UK vyhlašuje termíny podávání přihlášek pro zimní semestr 2020/2021.

Seminář Kliniky dětské neurologie

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, je ohodnocena 3 (6) kredity, není třeba se předem registrovat kromě 21. 10 2020 a není vyžadován registrační poplatek.

Placement test z anglické lékařské terminologie

Milí studenti 2. ročníku, Placement test z anglické lékařské terminologie se koná 15. 10. 2020 v 16.00.

Doktorské studium na Wakayama Medical School – deadline přihlašování

Wakayama Medical School, partnerská univerzita v Japonsku, nabízí zahraničním studentům doktorské studijní programy. Příjem přihlášek probíhá od 23. září do 2. října 2020. Začátek studia 1. dubna 2021.

Vědecká konference

Vědecká konference se uskuteční ve dnech 1. a 2. října 2020... Sdělení organizátora prof. Jana Trky.

Zkouška z angličtiny pro studenty doktorských programů

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Zápisy přijatých uchazečů do doktorského

Zápisy uchazečů přijatých do doktorského studia v akademickém roce 2020/2021 se uskuteční ve dnech 15. a 29. 9. 2020.

Deadline přihlášek do placených kurzů Ústavu jazyků

Termín pro odeslání přihlášky končí 25. 9. 2020

Státní závěrečné zkoušky – Bc. a NMgr. Fyzioterapie

Státní závěrečné zkoušky Bc. i NMgr. obor Fyzioterapie se budou konat 14. 9. – 18. 9. 2020 na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství.

Vestibulární systém: od teorie ke klinické praxi

V pátek 11. září 2020 od 9.00 se v Ústavu anatomie 2. LF UK, Plzeňská 311, koná celodenní seminář o vestibulární problematice, určený pro odbornou veřejnost a postgraduální studenty biomedicínských oborů.

Tělesná výchova – přihlašování

Přihlašování do hodin tělesné výchovy započne 9. září 2020 pro povinné předměty14. září 2020 pro předměty volitelné.

Druhá část programu pro uchazeče o projekt Start – deadline přihlašování

Proběhne 2. část vzdělávacího programu pro uchazeče o projekt Start. V pátek 4. září 2020 od 13.00 do 16.00 hod. ve velké posluchárně 2. lékařské fakulty. 

Zkouška z angličtiny pro studenty doktorských programů

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Konference Dny vzdělávací činnosti vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá konferenci Dny vzdělávací činnosti vysokých škol, která proběhne 2. a 3. září 2020 v Praze.

Termín pro nahlížení do materiálů uchazeče o studium

Uchazeči o studium na 2. lékařské fakultě mohou nahlédnout do svých materiálů 22. 7. 20205. 8. 2020 v 10.00 na Studijním oddělení děkanátu fakulty.

Kurz Pokroky ve vybraných oblastech biomedicíny pro studenty lékařských fakult – deadline přihlašování

Od 7. do 12. 9. 2020 proběhne v pražských ústavech Akademie věd České republiky (Fyziologický ústav, Ústav molekulární genetiky a Ústav organické chemie a biochemie) letní kurz Pokroky ve vybraných oblastech biomedicíny pro studenty lékařských fakult. Kapacita je omezena, uzávěrka pro podání přihlášek je 1. 8. 2020.

Promoce

Od 8. do 10. 7. 2020 nás čekají promoce absolventů oborů Všeobecná sestra a Všeobecné lékařství. Přibližujeme, jak vše bude probíhat, s jakými tradiční předměty, oblečením či funkcemi se tu setkáte nebo jaké je znění promočních slibů v češtině.

Virtuální veletrh Research in Germany

V úterý 7. 7. 2020 proběhne Virtual Fair Research in Germany. Dozvíte se více o výzkumu v Německu nebo o institucích, které se výzkumem zabývají. Účastníci se virtuálně setkají se zástupci německých univerzit, kteří zodpoví jejich dotazy.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Vzdělávací program pro uchazeče o projekt Start – deadline přihlašování

V pátek 26. června 2020 od 13.00 hod. proběhne první část vzdělávacího programu pro uchazeče o projekt Start.

Zkouška z angličtiny pro studenty doktorských programů

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Aliance 4EU+: výzva na společné vzdělávací projekty

Aliance 4EU+: výzva na společné vzdělávací projekty. Uzávěrka pro podávání návrhů je 23. června 2020.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Letní sportovní kurzy v Dobronicích – termín splatnosti kurzů

Díky uvolnění opatření vlády týkajících se pořádání sportovních a hromadných akcí můžeme konečně s jistotou konstatovat, že letní sportovní kurzy v Dobronicích se konají v původním termínu a v původních počtech studentů. Termín splatnosti kurzů je 21. června 2020.

Česko-bavorské projekty zaměřené na pandemii COVID-19 – deadline podávání žádostí

Česko-bavorská vysokoškolská agentura BTHA/BAYHOST vypisuje dva mimořádné grantové programy pro vědce a pedagogy bavorských univerzit ke spolupráci s kolegy v České republice. Zvláště vítány jsou projekty zapojující mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů). Žádosti se podávají průběžně nejpozději do 20. července 2020.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky dětské neurologie

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol (monoblok, 3. patro, chodba D, knihovna) od 14 hod. (není-li uvedeno jinak).

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

TA ČR vyhlašuje 4. veřejnou soutěž programu ÉTA – interní termín podání žádosti

Technologická agentura České republiky vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Interní termín pro podání žádosti ve spolupráci s Oddělením pro vědu a výzkum je 5. 6. 2020.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Spolupráce s německými univerzitami – deadline přihlášky do DAAD

Spolupracujete s univerzitou v Saarbrückenu či Heidelbergu? Nebo byste měli zájem s nimi spolupráci navázat? Tyto partnerské univerzity – Universität des Saarlandes a Universität Heidelberg – připravují žádosti o financování společných výzkumných projektů a mobility u Německé akademické výměnné služby DAAD na období 2021–2023.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Aliance 4EU+ on-line workshop na Flagship 1

V návaznosti na vypsání první výzvy na přípravu společných vzdělávacích aktivit v rámci aliance 4EU+ proběhne 10. června 2020 od 8.30 hod. on-line workshop pro všechny zájemce, zejména ty, kteří zvažují podání projektového návrhu v oblasti medicíny, demografie, gerontologie apod.

Aktuální výzva Fondu post-doc pobytů – deadline zasílání přihlášek

XIII. Oficiální výzva Fondu post-doc pobytů na finanční podporu pro zahraniční absolventy Ph.D. studia na zahraniční univerzitě za účelem jejich působení v projektu vyhlášeném fakultou (součástí UK). Přihlášky zasílejte do 31. května 2020.

Rozlučka s klubem Dr. Voják

Aktualizováno o program! V sobotu 30. 5. od 15 hod. proběhne poslední rozlučková akce v legendárním klubu Dr. Voják v areálu fakulty na Plzeňské. Všichni příznivci klubu jsou srdečně zváni. Více za organizátory Aneta Nyčová.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Vzhledem k současné situaci /koronavirus/ ruší do odvolání Dětská psychiatrická klinika plán seminářů r. 2020.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Pozvánka na on-line workshop FEM simulace v biomedicíně

Dovolujeme si pozvat na on-line workshop FEM simulace v biomedicíně, který se koná on-line v úterý 26. května 2020 od 14 hodin.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

GA ČR vyhlašuje výzvu NRP 78 COVID-19 – deadline podání projektů

Grantová agentura České republiky vyhlašuje v rámci mezinárodní spolupráce v základním výzkumu výzvu k podávání společných návrhů projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19. Návrhy projektů je možné podávat do 25. května 2020.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Vystoupení Cirku La Putyka v Motole

Představení se uskuteční ve čtvrtek 21. května v 15.30 v atriu (na piazzettě) před vstupem na ředitelství FNM a děkanát 2. LF UK. Pozvánka v příloze.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Stipendia na přednáškové a výzkumné pobyty na Slovensku – deadline přihlašování

Slovensko nabízí stipendia na přednáškové a výzkumné pobyty pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky. Uzávěrka přihlášek je 18. května 2020 v 16 hodin.

Na praktickou stáž Erasmus+ můžete vyjet ještě v tomto školním roce!

2. lékařská fakulta vyhlašuje dodatečné výběrové řízení programu Erasmus+ na zahraniční praktickou stáž realizovanou v akademickém roce 2019/2020.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Estonská stipendia pro akademiky – deadline přihlašování

Akademičtí a výzkumní pracovníci se mohou přihlásit do výběrového řízení na stipendia do Estonska. Uzávěrka přihlášek je 15. května 2020. 

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Seminář Kliniky dětské neurologie

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol (monoblok, 3. patro, chodba D, knihovna) od 14 hod. (není-li uvedeno jinak).

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Možnosti sportování v týdnu 11.–14. května

Pokud si chcete zasportovat v týdnu 11.–14. května, můžete využít nabídky asistentů ÚTV.

Stipendia DAAD – německé akademické výměnné služby

Do 30. dubna 2020 mohou doktorandi a vysokoškolští učitelé žádat o stipendium DAAD na výzkumné pobyty.

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Dotazník: Život studentů v době pandemie – deadline vyplňování

Dotazník Evropské studentské unie ESU (European Students’ Union) je zaměřený na studenty (české i zahraniční) a vliv pandemie Covid-19. Vyplnit ho můžete do 30. dubna 2020.

Webinář Testy v Moodle

Koná se ve středu 22. 4. od 15.00 do 17.00...

ODLOŽENO Vědecká konference 2. lékařské fakulty

Vědecký a společenský vrcholek fakultního roku se bude konat 22. a 23. dubna 2020 ve Velké posluchárně. Abstrakty přijímáme od 31. ledna do 28. února. Informují a zvou organizátoři prof. Jan Trka a doc. Štěpánka Průhová.

Seminář Kliniky dětské neurologie

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol (monoblok, 3. patro, chodba D, knihovna) od 14 hod. (není-li uvedeno jinak).

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Vzhledem k současné situaci /koronavirus/ ruší do odvolání Dětská psychiatrická klinika plán seminářů r. 2020.

Dodatečné výběrové řízení Erasmus+ 2020/2021 – deadline přihlašování

2. lékařská fakulta vyhlašuje dodatečné výběrové řízení programu Erasmus+ na zahraniční studijní pobyt / praktickou stáž v akademickém roce 2020/2021. Přihlášky je třeba zaslat e-mailem do 19. dubna 2020.

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Žádost o ubytování v Hlávkově koleji

Podobně jako v minulých letech, v souladu s nadační listinou „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ a příslušnou smlouvou, uzavřenou mezi touto nadací a ČVUT, bude pro Univerzitu Karlovu v Praze vyhrazeno v tomto roce 60 míst na Hlávkově koleji. 

Webinář Ověřování znalostí studentů v Moodle

Uskuteční se v pátek 3. 4. od 9.00 do 11.00...

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Jazykové kurzy a letní školy v Bavorsku – deadline přihlašování

Česko-bavorská vysokoškolská agentura nabízí stipendia na jazykové kurzy a letní tematicky zaměřené školy pro studenty vysokých škol a vědce z České republiky. Uzávěrka pro podání přihlášek je 1. dubna 2020.

Kurz pedagogických dovedností

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

Webinář Moodle pro začátečníky

Koná se ve středu 1. 4. od 15.00 do 17.00...

Deadline zasílání návrhů do soutěže Primus

Do 31. 3. 2020 můžete zasílat návrhy do další kola soutěže Primus, určené pro mladé perspektivní vědce.

Webinář Praktické zkušenosti s využitím Microsoft Teams pro distanční výuku v univerzitním prostředí

Koná se v úterý 31. 3. 2020 od 13.00 do 14.30...

Stipendia na studium na Tchaj-wanu – deadline přihlašování

Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář (Taipei Economic and Cultural Office) v Praze informuje o nabídce dvou typů stipendií na studijní pobyty na Tchaj-wanu, tj. Taiwan Scholarship Program a Huayu Enrichment Scholarship Program. Uzávěrka přihlášek je 31. března 2020.

Kurz pedagogických dovedností

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

Ruth Crawford Mitchell – deadline přihlašování

Ruth Crawford Mitchell Fellowship na Univerzitě v Pittsburghu.

Výběrové řízení na Ph.D. pozice v Grazu – deadline přihlašování

Medizinische Universität Graz vyhlásila výběrové řízení na místa v mezinárodních doktorandských programech. Uzávěrka přihlášek je 30. března 2020.

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Vzhledem k současné situaci /koronavirus/ ruší do odvolání Dětská psychiatrická klinika plán seminářů r. 2020.

Přednáškové odpoledne na téma nové koronavirové infekce

Koná se ve čtvrtek 26. března 2020 od 14 do 17 hod. ve Velké posluchárně (posluchárenský blok v budově děkanátu/ředitelství FN Motol). Srdečně zveme studenty a další fakultní i mimofakultní veřejnost.

Kurz pedagogických dovedností

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

Kurz pedagogických dovedností

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Webinář Moodle pro začátečníky

Termín: středa 18. 3. od 10.00 do 12.00 hod.

Kurz pedagogických dovedností

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

Seminář Kliniky dětské neurologie

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol (monoblok, 3. patro, chodba D, knihovna) od 14 hod. (není-li uvedeno jinak).

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Kurz pedagogických dovedností

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

Deadline přihlašování v rámci Fondu mobility

Fond Mobility UK vyhlašuje podávání přihlášek pro letní semestr 2019/2020.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Stipendia na pobyty v Rakousku z programu AKTION – deadline podání žádosti

Stipendia na pobyty v Rakousku z programu AKTION jsou určena studentům magisterských a doktorských studijních programů nebo na uskutečnění konkrétního vědeckého výzkumu. Uzávěrka pro podávání žádostí na zimní semestr akademického roku 2020/2021 je 15. března 2020.

Letní školy v Belgii na téma Sexuální a reprodukční zdraví a právo a Zdraví a migrace – deadline přihlašování

V belgickém Gentu proběhnou v červenci 2020 letní školy zaměřené na sexuální a reprodukční zdraví a právo a také na zdraví a migraci. Uzávěrka přihlášek je 15. března 2020.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Microsoft Teams webinář pro potřeby distanční výuky na Univerzitě Karlově

Uskuteční se ve středu 18. 3. 2020 ve 13 hod. Přihlašování otevřeno.

Přednáška dr. Shahrokha F. Shariata zrušena

Upozornění: Akce zrušena. Přednosta Urologické kliniky Lékařské Univerzity ve Vídni a hostující profesor 2. LF UK bude přednášet 12. března 2020 od 14.00 do 15.30 hod. v knihovně Urologické kliniky (uzel B, mínus 2. patro).

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Kurz pedagogických dovedností

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

Seminář pro zájemce z řad magisterských studentů o doktorské studium

Doktorandem na Univerzitě Karlově, aneb co vědět před podáním přihlášky? Všem studentům z řad magisterských studentů, kteří uvažují o pokračování v akademické kariéře či je zajímá, co se pod pojmem doktorské studium skrývá, je určen krátký seminář prezentující možnosti a potenciál doktorského studia na Univerzitě Karlově. Setkání se uskuteční dne 10. 3. 2020. od 10. hod. v Zelené posluchárně RUK (Celetná 20).

Stipendia na studium v Jižní Koreji – uzávěrka přihlašování

Národní institut pro mezinárodní vzdělávání nabízí dvě stipendijní místa ke studiu na jihokorejských univerzitách pro studenty, resp. absolventy. Termín pro odevzdání přihlášek je 9. března 2020.

Kurz pedagogických dovedností

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Fakultní ples 2020

Tradiční výroční ples 2. lékařské fakulty se koná v sobotu 7. března 2020 v Národním domě na Vinohradech.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Rozšířené obzory: Beseda s gen. Petrem Pavlem

Beseda s gen. Petrem Pavlem se koná ve středu 4. 3. od 18.30 ve Velké posluchárně.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Erasmus+ – deadline pro odevzdání přihlášek

2. lékařská fakulta vyhlašuje výběrové řízení programu Erasmus+ na zahraniční studijní pobyt/praktickou stáž v zimním a letním semestru akademického roku 2020/2021.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Deadline přihlašování abstraktů na Vědeckou konferenci

Sběr abstraktů začíná 30. ledna 2020. Deadline pro odeslání je 28. února 2020.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Informační seminář o Erasmu+ pro studenty

UK Point Univerzity Karlovy pořádá ve středu 26. února 2020 od 16 hod. informační seminář o Erasmu+ pro studenty.

Letní jazykové kurzy němčiny na partnerských univerzitách – deadline přihlašování

Zveřejňujeme nabídku stipendijních pobytů v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce s německými univerzitami a nabídku letních jazykových kurzů němčiny. Přihlašování do 26. 2. 2020.

Letní kurz němčiny na Heinrich-Heine-Universität – deadline přihlašování

Partnerská univerzita v Düsseldorfu nabízí letní jazykový kurz německého jazyka pro studenty a doktorandy naší fakulty.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Informační týden na Univerzitě Karlově

Ve dnech 24.–29. února 2020 bude UK Point on-line zodpovídat vaše dotazy na termíny, přijímačky, stipendia, přípravu, poplatky a studijní programy. Podrobnosti na webové stránce Infotýdne.

Deadline objednávek ve fakultním e-shopu

Až do neděle 23. 2. si můžete ve fakultním e-shopu objednat nové mikiny, tepláky nebo batůžky s logem 2. lékařské fakulty...

Minigranty na podporu projektů 4EU+ 2020 – deadline odeslání žádosti

Akademičtí pracovníci rozvíjející spolupráci s kolegy na partnerských institucích v Alianci 4EU+ (minimálně tři zapojené univerzity) mohou žádat o podporu v projektu  Minigranty na podporu projektů 4EU+.

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Vzhledem k současné situaci /koronavirus/ ruší do odvolání Dětská psychiatrická klinika plán seminářů r. 2020.

Deadliny přihlašování na TV v letním semestru 2019/20

Přihlašování proběhne elektronicky pro jednotlivé ročníky v různých termínech mezi 20. lednem a 16. únorem.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Možnosti & výzvy systému Moodle

Seminář představí možnosti e-learningového nástroje LMS Moodle.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Údržba aktivních prvků v budově B (Žížala)

V pátek 7. února dopoledne budeme provádět údržbu aktivních prvků v budově B (Žížala) na Plzeňské. Počítejte s několikaminutovými výpadky počítačové sítě.

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky dětské neurologie

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol (monoblok, 3. patro, chodba D, knihovna) od 14 hod. (není-li uvedeno jinak).

Jazykové testy pro stáže Erasmus 2020/2021

Ústav jazyků vypisuje termíny pro jazykové testy na stáže Erasmus 2020/2021.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Deadline pro žádost o Fulbright-Proshek program 2020/2021

Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře. Účelem stipendia je poskytnout příležitost účastnit se 4–6 měsíců pozorování, konzultací, výuky a výzkumu na University of Minnesota Medical School.

Seminář Neurologické kliniky

Semináře se konají ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hod. v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak.

Deadliny přihlašování na TV v letním semestru 2019/20

Přihlašování proběhne elektronicky pro jednotlivé ročníky v různých termínech mezi 20. lednem a 16. únorem.

Školení sester zve na svůj poslední koncert u Vojáka

Sobota 25. ledna od 20.00, kampus Plzeňská (221).

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Seminář Neurologické kliniky

Semináře se konají ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hod. v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Školení didaktiky akademického psaní se zaměřením na systém Turnitin

Pozvánka na školení didaktiky akademického psaní za užití moderních technologií se zaměřením na systém Turnitin pro všechny zájemce z řad zaměstnanců UK. Školení proběhne 21. ledna.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Den otevřených dveří 2020

Na programu jsou zážitky i informace. Těšíme se na vás!

Stream ze dne otevřených dveří

Nestihnete se v sobotu podívat do Motola osobně? Připravili jsme pro vás možnost sledovat přímý přenos z Velké posluchárny na našem webu.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Semináře se konají ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hod. v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Deadline přihlašování na praktické stáže

Konkurz na praktické stáže v Japonsku, Jižní Koree a Rusku.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Seminář Kliniky dětské neurologie

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol (monoblok, 3. patro, chodba D, knihovna) od 14 hod. (není-li uvedeno jinak).

Seminář Neurologické kliniky

Semináře se konají ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hod. v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky dětské neurologie

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol (pavilon 8, stážovna)
Říjen 2019 – leden 2020

Přidat do mého kalendáře