SRZ z Chirurgie

Seminář Kliniky dětské neurologie

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol (monoblok, 3. patro, chodba D, knihovna) od 14 hod. (není-li uvedeno jinak).

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol (pavilon 8, stážovna)
Únor – květen 2020

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Na praktickou stáž Erasmus+ můžete vyjet ještě v tomto školním roce!

2. lékařská fakulta vyhlašuje dodatečné výběrové řízení programu Erasmus+ na zahraniční praktickou stáž realizovanou v akademickém roce 2019/2020.

Seminář Kliniky dětské neurologie

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol (monoblok, 3. patro, chodba D, knihovna) od 14 hod. (není-li uvedeno jinak).

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Zkouška z angličtiny pro studenty doktorských programů

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Vědecká konference 2. lékařské fakulty

Vědecký a společenský vrcholek fakultního roku se bude konat 22. a 23. dubna 2020 ve Velké posluchárně. Abstrakty přijímáme od 31. ledna do 28. února. Informují a zvou organizátoři prof. Jan Trka a doc. Štěpánka Průhová.

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol (pavilon 8, stážovna)
Únor – květen 2020

Seminář Kliniky dětské neurologie

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol (monoblok, 3. patro, chodba D, knihovna) od 14 hod. (není-li uvedeno jinak).

SRZ z Chirurgie

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Státní rigorózní zkouška z Pediatrie

Státní rigorózní zkouška z Pediatrie pro studenty 1. a 2. kruhu se bude konat od 6. do 9. 4. 2020.

Zkouška z angličtiny pro studenty doktorských programů

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Jazykové kurzy a letní školy v Bavorsku – deadline přihlašování

Česko-bavorská vysokoškolská agentura nabízí stipendia na jazykové kurzy a letní tematicky zaměřené školy pro studenty vysokých škol a vědce z České republiky. Uzávěrka pro podání přihlášek je 1. dubna 2020.

Kurz pedagogických dovedností

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

Stipendia na studium na Tchaj-wanu – deadline přihlašování

Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář (Taipei Economic and Cultural Office) v Praze informuje o nabídce dvou typů stipendií na studijní pobyty na Tchaj-wanu, tj. Taiwan Scholarship Program a Huayu Enrichment Scholarship Program. Uzávěrka přihlášek je 31. března 2020.

Deadline zasílání návrhů do soutěže Primus

Do 31. 3. 2020 můžete zasílat návrhy do další kola soutěže Primus, určené pro mladé perspektivní vědce.

Kurz pedagogických dovedností

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

Ruth Crawford Mitchell – deadline přihlašování

Ruth Crawford Mitchell Fellowship na Univerzitě v Pittsburghu.

Výběrové řízení na Ph.D. pozice v Grazu – deadline přihlašování

Medizinische Universität Graz vyhlásila výběrové řízení na místa v mezinárodních doktorandských programech. Uzávěrka přihlášek je 30. března 2020.

Přednáškové odpoledne na téma nové koronavirové infekce

Koná se ve čtvrtek 26. března 2020 mezi 14. a 17. hod. v Pelouchově posluchárně (kampus 2. lékařské fakulty Plzeňská). Studenti srdečně zváni.

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol (pavilon 8, stážovna)
Únor – květen 2020

Kurz pedagogických dovedností

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

Kurz pedagogických dovedností

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Kurz pedagogických dovedností

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

Seminář Kliniky dětské neurologie

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol (monoblok, 3. patro, chodba D, knihovna) od 14 hod. (není-li uvedeno jinak).

Kurz pedagogických dovedností

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

Státní rigorózní zkouška z Pediatrie – opravný termín

Opravný termín státní rigorózní zkoušky z Pediatrie pro studenty 5. a 6. kruhu je stanoven na 16. 3. 2020.

Deadline přihlašování v rámci Fondu mobility

Fond Mobility UK vyhlašuje podávání přihlášek pro letní semestr 2019/2020.

Letní školy v Belgii na téma Sexuální a reprodukční zdraví a právo a Zdraví a migrace – deadline přihlašování

V belgickém Gentu proběhnou v červenci 2020 letní školy zaměřené na sexuální a reprodukční zdraví a právo a také na zdraví a migraci. Uzávěrka přihlášek je 15. března 2020.

Stipendia na pobyty v Rakousku z programu AKTION – deadline podání žádosti

Stipendia na pobyty v Rakousku z programu AKTION jsou určena studentům magisterských a doktorských studijních programů nebo na uskutečnění konkrétního vědeckého výzkumu. Uzávěrka pro podávání žádostí na zimní semestr akademického roku 2020/2021 je 15. března 2020.

Přednáška dr. Shahrokha F. Shariata na Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol

Přednosta Urologické kliniky Lékařské Univerzity ve Vídni a hostující profesor 2. LF UK bude přednášet 12. března 2020 od 14.00 do 15.30 hod. v knihovně Urologické kliniky (uzel B, mínus 2. patro).

Kurz pedagogických dovedností

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

Kurz pedagogických dovedností

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

Stipendia na studium v Jižní Koreji – uzávěrka přihlašování

Národní institut pro mezinárodní vzdělávání nabízí dvě stipendijní místa ke studiu na jihokorejských univerzitách pro studenty, resp. absolventy. Termín pro odevzdání přihlášek je 9. března 2020.

Fakultní ples 2020

Tradiční výroční ples 2. lékařské fakulty se koná v sobotu 7. března 2020 v Národním domě na Vinohradech.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Rozšířené obzory: Beseda s gen. Petrem Pavlem

Beseda s gen. Petrem Pavlem se koná ve středu 4. 3. od 18.30 ve Velké posluchárně.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Deadline přihlašování abstraktů na Vědeckou konferenci

Sběr abstraktů začíná 30. ledna 2020. Deadline pro odeslání je 28. února 2020.

Erasmus+ – deadline pro odevzdání přihlášek

2. lékařská fakulta vyhlašuje výběrové řízení programu Erasmus+ na zahraniční studijní pobyt/praktickou stáž v zimním a letním semestru akademického roku 2020/2021.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Letní jazykové kurzy němčiny na partnerských univerzitách – deadline přihlašování

Zveřejňujeme nabídku stipendijních pobytů v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce s německými univerzitami a nabídku letních jazykových kurzů němčiny. Přihlašování do 26. 2. 2020.

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Informační seminář o Erasmu+ pro studenty

UK Point Univerzity Karlovy pořádá ve středu 26. února 2020 od 16 hod. informační seminář o Erasmu+ pro studenty.

Letní kurz němčiny na Heinrich-Heine-Universität – deadline přihlašování

Partnerská univerzita v Düsseldorfu nabízí letní jazykový kurz německého jazyka pro studenty a doktorandy naší fakulty.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Informační týden na Univerzitě Karlově

Ve dnech 24.–29. února 2020 bude UK Point on-line zodpovídat vaše dotazy na termíny, přijímačky, stipendia, přípravu, poplatky a studijní programy. Podrobnosti na webové stránce Infotýdne.

Deadline objednávek ve fakultním e-shopu

Až do neděle 23. 2. si můžete ve fakultním e-shopu objednat nové mikiny, tepláky nebo batůžky s logem 2. lékařské fakulty...

Minigranty na podporu projektů 4EU+ 2020 – deadline odeslání žádosti

Akademičtí pracovníci rozvíjející spolupráci s kolegy na partnerských institucích v Alianci 4EU+ (minimálně tři zapojené univerzity) mohou žádat o podporu v projektu  Minigranty na podporu projektů 4EU+.

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol (pavilon 8, stážovna)
Únor – květen 2020

Deadliny přihlašování na TV v letním semestru 2019/20

Přihlašování proběhne elektronicky pro jednotlivé ročníky v různých termínech mezi 20. lednem a 16. únorem.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Zkouška z angličtiny pro studenty doktorských programů

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Možnosti & výzvy systému Moodle

Seminář představí možnosti e-learningového nástroje LMS Moodle.

SRZ z Chirurgie

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Údržba aktivních prvků v budově B (Žížala)

V pátek 7. února dopoledne budeme provádět údržbu aktivních prvků v budově B (Žížala) na Plzeňské. Počítejte s několikaminutovými výpadky počítačové sítě.

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Seminář Kliniky dětské neurologie

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol (monoblok, 3. patro, chodba D, knihovna) od 14 hod. (není-li uvedeno jinak).

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Jazykové testy pro stáže Erasmus 2020/2021

Ústav jazyků vypisuje termíny pro jazykové testy na stáže Erasmus 2020/2021.

Deadline pro žádost o Fulbright-Proshek program 2020/2021

Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře. Účelem stipendia je poskytnout příležitost účastnit se 4–6 měsíců pozorování, konzultací, výuky a výzkumu na University of Minnesota Medical School.

Seminář Neurologické kliniky

Semináře se konají ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hod. v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak.

Zkouška z angličtiny pro studenty doktorských programů

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Deadliny přihlašování na TV v letním semestru 2019/20

Přihlašování proběhne elektronicky pro jednotlivé ročníky v různých termínech mezi 20. lednem a 16. únorem.

Školení sester zve na svůj poslední koncert u Vojáka

Sobota 25. ledna od 20.00, kampus Plzeňská (221).

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Seminář Neurologické kliniky

Semináře se konají ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hod. v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Školení didaktiky akademického psaní se zaměřením na systém Turnitin

Pozvánka na školení didaktiky akademického psaní za užití moderních technologií se zaměřením na systém Turnitin pro všechny zájemce z řad zaměstnanců UK. Školení proběhne 21. ledna.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Stream ze dne otevřených dveří

Nestihnete se v sobotu podívat do Motola osobně? Připravili jsme pro vás možnost sledovat přímý přenos z Velké posluchárny na našem webu.

Den otevřených dveří 2020

Na programu jsou zážitky i informace. Těšíme se na vás!

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Semináře se konají ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hod. v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Zkouška z angličtiny pro studenty doktorských programů

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Deadline přihlašování na praktické stáže

Konkurz na praktické stáže v Japonsku, Jižní Koree a Rusku.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Seminář Kliniky dětské neurologie

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol (monoblok, 3. patro, chodba D, knihovna) od 14 hod. (není-li uvedeno jinak).

Seminář Neurologické kliniky

Semináře se konají ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hod. v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky dětské neurologie

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol (pavilon 8, stážovna)
Říjen 2019 – leden 2020

Přidat do mého kalendáře