Stipendia Německé akademické výměnné služby DAAD – deadline podávání přihlášek

Možnost žádat o stipendia DAAD na pobyty v Německu. Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2021On-line seminář pro zájemce ve čtvrtek 1. dubna 2021 od 10 hodin.

Stipendia POINT UK – deadline přihlašování do jarního kola

Možnost žádat o stipendia z programu Podpora internacionalizace UK (neboli POINT). Uzávěrka přihlášek 30. dubna 2021.

Státní rigorózní zkoušky z Chirurgie

Zveřejňujeme termíny státní rigorózní zkoušky z Chirurgie: 27.–29. 4. 2021 a 23.–25. 6. 2021

Státní rigorózní zkoušky z Interny

Termíny státní rigorózní zkoušky z Vnitřního lékařství (26.–30. 4. 2021 a 21.–25. 6. 2021)

Deadline přihlašováná na on-line kurzy milánské univerzity

Studenti magisterského studijního programu a doktorandi se mohou přihlásit na kurzy v rámci virtuální mobility Aliance 4EU+. Uzávěrka přihlášek je 25. dubna 2021.

Webinář Turnitin v distančním vzdělávání

Webinář se koná 20. 4. 2021 od 14.00–15.30. Podrobnosti a registrace na webu UK.

Zkouška z angličtiny pro studenty doktorských programů

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Dodatečné výběrové řízení Erasmus+ 2021/2022 – deadline přihlašování

Chystáte se do zahraničí a nestihli jste se přihlásit na Erasmus? Nyní máte šance se ucházet o nominace na neobsazená místa na partnerských univerzitách. Uzávěrka přihlášek 15. dubna 2021.

Mezinárodní seminář Inovace ve fetální terapii

LUMC Global a Leiden Medical Center pořádají odbornou online akci na téma Inovace ve fetální terapii, která se uskuteční 15. dubna 2021 od 15.30 do 18.00 hodin. Registrace zdarma.

Státní rigorózní zkoušky z Pediatrie

Zveřejňujeme termíny státních rigorózních zkoušek z Pediatrie: 12.–16. 4. 2021 a 21.–25. 6. 2021

Státní rigorózní zkouška z Gynekologie a porodnictví

Termíny státní rigorózní zkoušky z Gynekologie a porodnictví (12.–14. 4. 2021 a 21.–23. 6. 2021)

On-line seminář FEM simulace v biomedicíně

Seminář se koná 29. dubna 2021. Účast je zdarma, nutná registrace předem

Registration for Summer Sport Courses in Dobronice 2021

Registration for the courses starts on 26 April at 10 a. m.

Přidat do mého kalendáře