Září 2020

Výzva Fond mobility podzimní kolo 2020-2 – deadline podávání přihlášek

Fond mobility UK vyhlašuje termíny podávání přihlášek pro podzimní kolo 2020-2. Uzávěrka přihlášek je 18. října 2020.

Zkouška z angličtiny pro studenty doktorských programů

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Zápisy přijatých uchazečů do doktorského

Zápisy uchazečů přijatých do doktorského studia v akademickém roce 2020/2021 se uskuteční ve dnech 15. a 29. 9. 2020.

Deadline přihlášek do placených kurzů Ústavu jazyků

Termín pro odeslání přihlášky končí 25. 9. 2020

Státní závěrečné zkoušky – Bc. a NMgr. Fyzioterapie

Státní závěrečné zkoušky Bc. i NMgr. obor Fyzioterapie se budou konat 14. 9. – 18. 9. 2020 na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství.

Vestibulární systém: od teorie ke klinické praxi

V pátek 11. září 2020 od 9.00 se v Ústavu anatomie 2. LF UK, Plzeňská 311, koná celodenní seminář o vestibulární problematice, určený pro odbornou veřejnost a postgraduální studenty biomedicínských oborů.

Tělesná výchova – přihlašování

Přihlašování do hodin tělesné výchovy započne 9. září 2020 pro povinné předměty14. září 2020 pro předměty volitelné.

Druhá část programu pro uchazeče o projekt Start – deadline přihlašování

Proběhne 2. část vzdělávacího programu pro uchazeče o projekt Start. V pátek 4. září 2020 od 13.00 do 16.00 hod. ve velké posluchárně 2. lékařské fakulty. 

Zkouška z angličtiny pro studenty doktorských programů

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Konference Dny vzdělávací činnosti vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá konferenci Dny vzdělávací činnosti vysokých škol, která proběhne 2. a 3. září 2020 v Praze.

Přidat do mého kalendáře