Červen 2020

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Vzdělávací program pro uchazeče o projekt Start – deadline přihlašování

V pátek 26. června 2020 od 13.00 hod. proběhne první část vzdělávacího programu pro uchazeče o projekt Start.

Zkouška z angličtiny pro studenty doktorských programů

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Aliance 4EU+: výzva na společné vzdělávací projekty

Aliance 4EU+: výzva na společné vzdělávací projekty. Uzávěrka pro podávání návrhů je 23. června 2020.

Státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví

Státní rigorózní zkoušky pro studenty 4. ročníku z Veřejného zdravotnictví se budou konat 23. 6. 2020 v 8.00.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Letní sportovní kurzy v Dobronicích – termín splatnosti kurzů

Díky uvolnění opatření vlády týkajících se pořádání sportovních a hromadných akcí můžeme konečně s jistotou konstatovat, že letní sportovní kurzy v Dobronicích se konají v původním termínu a v původních počtech studentů. Termín splatnosti kurzů je 21. června 2020.

Česko-bavorské projekty zaměřené na pandemii COVID-19 – deadline podávání žádostí

Česko-bavorská vysokoškolská agentura BTHA/BAYHOST vypisuje dva mimořádné grantové programy pro vědce a pedagogy bavorských univerzit ke spolupráci s kolegy v České republice. Zvláště vítány jsou projekty zapojující mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů). Žádosti se podávají průběžně nejpozději do 20. července 2020.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Státní rigorózní zkoušky z Pediatrie

Státní rigorózní zkouška z Pediatrie pro studenty 3. a 4. kruhu se bude konat 15. 6., 17. 6., 18. 6. a 19. 6. 2020.

Seminář Kliniky dětské neurologie

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol (monoblok, 3. patro, chodba D, knihovna) od 14 hod. (není-li uvedeno jinak).

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

SRZ z Chirurgie

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Státní rigorózní zkoušky z Pediatrie

Státní rigorózní zkouška z Pediatrie pro studenty 3. a 4. kruhu se bude konat 15. 6., 17. 6., 18. 6. a 19. 6. 2020.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

TA ČR vyhlašuje 4. veřejnou soutěž programu ÉTA – interní termín podání žádosti

Technologická agentura České republiky vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Interní termín pro podání žádosti ve spolupráci s Oddělením pro vědu a výzkum je 5. 6. 2020.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací – Bc. Všeobecná sestra

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací pro studenty bakalářského oboru Všeobecná sestra se budou konat 4. 6. 2020 od 10.00 hod.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Aliance 4EU+ on-line workshop na Flagship 1

V návaznosti na vypsání první výzvy na přípravu společných vzdělávacích aktivit v rámci aliance 4EU+ proběhne 10. června 2020 od 8.30 hod. on-line workshop pro všechny zájemce, zejména ty, kteří zvažují podání projektového návrhu v oblasti medicíny, demografie, gerontologie apod.

Spolupráce s německými univerzitami – deadline přihlášky do DAAD

Spolupracujete s univerzitou v Saarbrückenu či Heidelbergu? Nebo byste měli zájem s nimi spolupráci navázat? Tyto partnerské univerzity – Universität des Saarlandes a Universität Heidelberg – připravují žádosti o financování společných výzkumných projektů a mobility u Německé akademické výměnné služby DAAD na období 2021–2023.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Státní závěrečné zkoušky (Bc. a NMgr.) pro obor Fyzioterapie

Státní závěrečné zkoušky (Bc. i NMgr.) pro obor Fyzioterapie se budou konat 25. 5. – 24. 6. 2020 na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství.

Přidat do mého kalendáře