Květen 2020

Aktuální výzva Fondu post-doc pobytů – deadline zasílání přihlášek

XIII. Oficiální výzva Fondu post-doc pobytů na finanční podporu pro zahraniční absolventy Ph.D. studia na zahraniční univerzitě za účelem jejich působení v projektu vyhlášeném fakultou (součástí UK). Přihlášky zasílejte do 31. května 2020.

Rozlučka s klubem Dr. Voják

Aktualizováno o program! V sobotu 30. 5. od 15 hod. proběhne poslední rozlučková akce v legendárním klubu Dr. Voják v areálu fakulty na Plzeňské. Všichni příznivci klubu jsou srdečně zváni. Více za organizátory Aneta Nyčová.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Vzhledem k současné situaci /koronavirus/ ruší do odvolání Dětská psychiatrická klinika plán seminářů r. 2020.

Státní rigorózní zkoušky z Interny

Opravné a doplňkové státní rigorózní zkoušky z Vnitřního lékařství pro české i zahraniční studenty se budou konat ve dnech 27. až 29. 5. 2020.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Zkouška z angličtiny pro studenty doktorských programů

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Pozvánka na on-line workshop FEM simulace v biomedicíně

Dovolujeme si pozvat na on-line workshop FEM simulace v biomedicíně, který se koná on-line v úterý 26. května 2020 od 14 hodin.

GA ČR vyhlašuje výzvu NRP 78 COVID-19 – deadline podání projektů

Grantová agentura České republiky vyhlašuje v rámci mezinárodní spolupráce v základním výzkumu výzvu k podávání společných návrhů projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19. Návrhy projektů je možné podávat do 25. května 2020.

Státní závěrečné zkoušky (Bc. a NMgr.) pro obor Fyzioterapie

Státní závěrečné zkoušky (Bc. i NMgr.) pro obor Fyzioterapie se budou konat 25. 5. – 24. 6. 2020 na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Vystoupení Cirku La Putyka v Motole

Představení se uskuteční ve čtvrtek 21. května v 15.30 v atriu (na piazzettě) před vstupem na ředitelství FNM a děkanát 2. LF UK. Pozvánka v příloze.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví

Státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví se budou konat od 18. do 21. května 2020.

Stipendia na přednáškové a výzkumné pobyty na Slovensku – deadline přihlašování

Slovensko nabízí stipendia na přednáškové a výzkumné pobyty pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky. Uzávěrka přihlášek je 18. května 2020 v 16 hodin.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Na praktickou stáž Erasmus+ můžete vyjet ještě v tomto školním roce!

2. lékařská fakulta vyhlašuje dodatečné výběrové řízení programu Erasmus+ na zahraniční praktickou stáž realizovanou v akademickém roce 2019/2020.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Estonská stipendia pro akademiky – deadline přihlašování

Akademičtí a výzkumní pracovníci se mohou přihlásit do výběrového řízení na stipendia do Estonska. Uzávěrka přihlášek je 15. května 2020. 

Zkouška z angličtiny pro studenty doktorských programů

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Seminář Kliniky dětské neurologie

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol (monoblok, 3. patro, chodba D, knihovna) od 14 hod. (není-li uvedeno jinak).

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Možnosti sportování v týdnu 11.–14. května

Pokud si chcete zasportovat v týdnu 11.–14. května, můžete využít nabídky asistentů ÚTV.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Státní rigorózní zkoušky z interny

Mimořádné státní rigorózní zkoušky z Vnitřního lékařství pro české i zahraniční studenty.

Státní rigorózní zkoušky z interny

Mimořádné státní rigorózní zkoušky z Vnitřního lékařství pro české i zahraniční studenty.

Státní rigorózní zkoušky z interny

Mimořádné státní rigorózní zkoušky z Vnitřního lékařství pro české i zahraniční studenty.

Státní rigorózní zkoušky z interny

Mimořádné státní rigorózní zkoušky z Vnitřního lékařství pro české i zahraniční studenty.

Přidat do mého kalendáře