Březen 2020

Webinář Moodle pro začátečníky

Koná se ve středu 1. 4. od 15.00 do 17.00...

Kurz pedagogických dovedností

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

Jazykové kurzy a letní školy v Bavorsku – deadline přihlašování

Česko-bavorská vysokoškolská agentura nabízí stipendia na jazykové kurzy a letní tematicky zaměřené školy pro studenty vysokých škol a vědce z České republiky. Uzávěrka pro podání přihlášek je 1. dubna 2020.

Stipendia na studium na Tchaj-wanu – deadline přihlašování

Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář (Taipei Economic and Cultural Office) v Praze informuje o nabídce dvou typů stipendií na studijní pobyty na Tchaj-wanu, tj. Taiwan Scholarship Program a Huayu Enrichment Scholarship Program. Uzávěrka přihlášek je 31. března 2020.

Webinář Praktické zkušenosti s využitím Microsoft Teams pro distanční výuku v univerzitním prostředí

Koná se v úterý 31. 3. 2020 od 13.00 do 14.30...

Deadline zasílání návrhů do soutěže Primus

Do 31. 3. 2020 můžete zasílat návrhy do další kola soutěže Primus, určené pro mladé perspektivní vědce.

Kurz pedagogických dovedností

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

Ruth Crawford Mitchell – deadline přihlašování

Ruth Crawford Mitchell Fellowship na Univerzitě v Pittsburghu.

Výběrové řízení na Ph.D. pozice v Grazu – deadline přihlašování

Medizinische Universität Graz vyhlásila výběrové řízení na místa v mezinárodních doktorandských programech. Uzávěrka přihlášek je 30. března 2020.

Přednáškové odpoledne na téma nové koronavirové infekce

Koná se ve čtvrtek 26. března 2020 od 14 do 17 hod. ve Velké posluchárně (posluchárenský blok v budově děkanátu/ředitelství FN Motol). Srdečně zveme studenty a další fakultní i mimofakultní veřejnost.

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Vzhledem k současné situaci /koronavirus/ ruší do odvolání Dětská psychiatrická klinika plán seminářů r. 2020.

Kurz pedagogických dovedností

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

Kurz pedagogických dovedností

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Seminář Kliniky dětské neurologie

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol (monoblok, 3. patro, chodba D, knihovna) od 14 hod. (není-li uvedeno jinak).

Webinář Moodle pro začátečníky

Termín: středa 18. 3. od 10.00 do 12.00 hod.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Kurz pedagogických dovedností

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

Deadline přihlašování v rámci Fondu mobility

Fond Mobility UK vyhlašuje podávání přihlášek pro letní semestr 2019/2020.

Kurz pedagogických dovedností

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Letní školy v Belgii na téma Sexuální a reprodukční zdraví a právo a Zdraví a migrace – deadline přihlašování

V belgickém Gentu proběhnou v červenci 2020 letní školy zaměřené na sexuální a reprodukční zdraví a právo a také na zdraví a migraci. Uzávěrka přihlášek je 15. března 2020.

Stipendia na pobyty v Rakousku z programu AKTION – deadline podání žádosti

Stipendia na pobyty v Rakousku z programu AKTION jsou určena studentům magisterských a doktorských studijních programů nebo na uskutečnění konkrétního vědeckého výzkumu. Uzávěrka pro podávání žádostí na zimní semestr akademického roku 2020/2021 je 15. března 2020.

Microsoft Teams webinář pro potřeby distanční výuky na Univerzitě Karlově

Uskuteční se ve středu 18. 3. 2020 ve 13 hod. Přihlašování otevřeno.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Přednáška dr. Shahrokha F. Shariata zrušena

Upozornění: Akce zrušena. Přednosta Urologické kliniky Lékařské Univerzity ve Vídni a hostující profesor 2. LF UK bude přednášet 12. března 2020 od 14.00 do 15.30 hod. v knihovně Urologické kliniky (uzel B, mínus 2. patro).

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Kurz pedagogických dovedností

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

Seminář pro zájemce z řad magisterských studentů o doktorské studium

Doktorandem na Univerzitě Karlově, aneb co vědět před podáním přihlášky? Všem studentům z řad magisterských studentů, kteří uvažují o pokračování v akademické kariéře či je zajímá, co se pod pojmem doktorské studium skrývá, je určen krátký seminář prezentující možnosti a potenciál doktorského studia na Univerzitě Karlově. Setkání se uskuteční dne 10. 3. 2020. od 10. hod. v Zelené posluchárně RUK (Celetná 20).

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Kurz pedagogických dovedností

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

Stipendia na studium v Jižní Koreji – uzávěrka přihlašování

Národní institut pro mezinárodní vzdělávání nabízí dvě stipendijní místa ke studiu na jihokorejských univerzitách pro studenty, resp. absolventy. Termín pro odevzdání přihlášek je 9. března 2020.

Fakultní ples 2020

Tradiční výroční ples 2. lékařské fakulty se koná v sobotu 7. března 2020 v Národním domě na Vinohradech.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Rozšířené obzory: Beseda s gen. Petrem Pavlem

Beseda s gen. Petrem Pavlem se koná ve středu 4. 3. od 18.30 ve Velké posluchárně.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Přidat do mého kalendáře