Erasmus+ – deadline pro odevzdání přihlášek

2. lékařská fakulta vyhlašuje výběrové řízení programu Erasmus+ na zahraniční studijní pobyt/praktickou stáž v zimním a letním semestru akademického roku 2020/2021.

Deadline přihlašování abstraktů na Vědeckou konferenci

Sběr abstraktů začíná 30. ledna 2020. Deadline pro odeslání je 28. února 2020.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Letní jazykové kurzy němčiny na partnerských univerzitách – deadline přihlašování

Zveřejňujeme nabídku stipendijních pobytů v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce s německými univerzitami a nabídku letních jazykových kurzů němčiny. Přihlašování do 26. 2. 2020.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Informační seminář o Erasmu+ pro studenty

UK Point Univerzity Karlovy pořádá ve středu 26. února 2020 od 16 hod. informační seminář o Erasmu+ pro studenty.

Letní kurz němčiny na Heinrich-Heine-Universität – deadline přihlašování

Partnerská univerzita v Düsseldorfu nabízí letní jazykový kurz německého jazyka pro studenty a doktorandy naší fakulty.

Informační týden na Univerzitě Karlově

Ve dnech 24.–29. února 2020 bude UK Point on-line zodpovídat vaše dotazy na termíny, přijímačky, stipendia, přípravu, poplatky a studijní programy. Podrobnosti na webové stránce Infotýdne.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Deadline objednávek ve fakultním e-shopu

Až do neděle 23. 2. si můžete ve fakultním e-shopu objednat nové mikiny, tepláky nebo batůžky s logem 2. lékařské fakulty...

Minigranty na podporu projektů 4EU+ 2020 – deadline odeslání žádosti

Akademičtí pracovníci rozvíjející spolupráci s kolegy na partnerských institucích v Alianci 4EU+ (minimálně tři zapojené univerzity) mohou žádat o podporu v projektu  Minigranty na podporu projektů 4EU+.

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Vzhledem k současné situaci /koronavirus/ ruší do odvolání Dětská psychiatrická klinika plán seminářů r. 2020.

Deadliny přihlašování na TV v letním semestru 2019/20

Přihlašování proběhne elektronicky pro jednotlivé ročníky v různých termínech mezi 20. lednem a 16. únorem.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Možnosti & výzvy systému Moodle

Seminář představí možnosti e-learningového nástroje LMS Moodle.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Údržba aktivních prvků v budově B (Žížala)

V pátek 7. února dopoledne budeme provádět údržbu aktivních prvků v budově B (Žížala) na Plzeňské. Počítejte s několikaminutovými výpadky počítačové sítě.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Seminář Kliniky dětské neurologie

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol (monoblok, 3. patro, chodba D, knihovna) od 14 hod. (není-li uvedeno jinak).

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Jazykové testy pro stáže Erasmus 2020/2021

Ústav jazyků vypisuje termíny pro jazykové testy na stáže Erasmus 2020/2021.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Deadline pro žádost o Fulbright-Proshek program 2020/2021

Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře. Účelem stipendia je poskytnout příležitost účastnit se 4–6 měsíců pozorování, konzultací, výuky a výzkumu na University of Minnesota Medical School.

Přidat do mého kalendáře