Semináře se konají ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hod. v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak.

Přihlašování proběhne elektronicky pro jednotlivé ročníky v různých termínech mezi 20. lednem a 16. únorem.

Sobota 25. ledna od 20.00, kampus Plzeňská (221).

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Semináře se konají ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hod. v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak.

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Pozvánka na školení didaktiky akademického psaní za užití moderních technologií se zaměřením na systém Turnitin pro všechny zájemce z řad zaměstnanců UK. Školení proběhne 21. ledna.

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Na programu jsou zážitky i informace. Těšíme se na vás!

Nestihnete se v sobotu podívat do Motola osobně? Připravili jsme pro vás možnost sledovat přímý přenos z Velké posluchárny na našem webu.

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Semináře se konají ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hod. v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak.

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Konkurz na praktické stáže v Japonsku, Jižní Koree a Rusku.

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol.

Semináře se konají ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hod. v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak.

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol (monoblok, 3. patro, chodba D, knihovna) od 14 hod. (není-li uvedeno jinak).

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol (pavilon 8, stážovna)
Říjen 2019 – leden 2020

Přidat do mého kalendáře