Prosinec 2019

Deadline návrhů v rámci Fondu pro podporu strategických partnerství

Prorektor Univerzity Karlovy pro zahraniční vztahy a mobilitu vyhlašuje výzvu Fondu pro podporu strategických partnerství. Cílem je posílit profil UK jako otevřené, internacionalizované, výzkumné univerzity v širokém spektru studijních programů a oborů.

Provoz děkanátu v době vánočních svátků

Provoz děkanátu v době vánočních svátků bude omezen. V pondělí 23. 12. 2019 bude děkanát uzavřen. Přejeme všem krásné prožití Vánoc a do nového roku vše nejlepší!

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol (pavilon 8, stážovna)
Říjen 2019 – leden 2020

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Semináře se konají ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hod. v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Adventní koncert 2. lékařské fakulty

Zveme na Adventní koncert 2. lékařské fakulty, pořádaný ve spolupráci se studentským spolkem Motolák. Ve středu 18. prosince 2019 od 19.30 v Husově sboru v Dejvicích.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol (pavilon 8, stážovna)
Říjen 2019 – leden 2020

Seminář Neurologické kliniky

Semináře se konají ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hod. v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak.

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Seminář Kliniky dětské neurologie

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Semináře se konají ve čtvrtek od 15:00 do 16:00 hod. v knihovně Neurologické kliniky, uzel D, 2. patro, pokud není uvedeno jinak.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Advent na UK

Klub Alumni UK a UK Point zvou na advetní setkání ve středu 4. prosince 2019 od 16 do 19 hod. na dvoře rektorátu Univerzity Karlovy. V rámci Science slamu vystoupí doktorandka 2. lékařské fakulty MUDr. Mária Stratilová.

Kurz pedagogických dovedností

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

Konference Etika a komunikace v medicíně

Česká lékařská komora pořádá konferenci na téma Technologické pokroky v medicíně v etických a psychologických souvislostech. V úterý 3. prosince od 9.30 do 16.00 hod. v kongresovém centru Hotelu Olšanka (Táboritská 23, Praha 3).

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Kurz pedagogických dovedností

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

Přidat do mého kalendáře