Letní sportovní kurz Dobronice 2

Termín pro nahlížení do materiálů uchazeče o studium

Uchazeči mohou nahlédnout do svých materiálů ve středu 7. 8. 2019 v 10.00 na Studijním oddělení děkanátu 2. lékařské fakulty UK.

Přidat do mého kalendáře