Červen 2019

Zápis do prvních ročníků

Zápis studentů přijatých do prvních ročníků se bude konat dle následujícího harmonogramu.

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2018/2019

Zápis do prvních ročníků

Zápis studentů přijatých do prvních ročníků se bude konat dle následujícího harmonogramu.

Zkouška z AJ pro doktorandy

Obsazenost termínů zkoušky pro doktorandy v ak. roce 2018/19.

SZZ Fyzioterapie

20. 5.  – 24. 6. 2019

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie

Akademický rok 2018/19 – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hod.

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2018/2019

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky dětské neurologie

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Uzavření pokladny

V úterý 18. června 2019 bude pokladna na děkanátu uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Zkouška z AJ pro doktorandy

Obsazenost termínů zkoušky pro doktorandy v ak. roce 2018/19.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

SZZ Fyzioterapie

20. 5.  – 24. 6. 2019

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Zápis do prvních ročníků

Zápis studentů přijatých do prvních ročníků se bude konat dle následujícího harmonogramu.

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2018/2019

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Zapisování zápočtů z TV a sportovních kurzů

Motolský parník 2019: prodej lístků

Mimořádný prodej lístků na letošní Motolský parník před jídelnou ve FN Motol bude probíhat ve čtvrtek 6. 6. od 12 do 13.45v úterý 11. 6. od 13 do 15. V těchto dnech nebude probíhat prodej v „pop-up“ prodejně u malých poslucháren. Od čtvrtka 13. 6. bude možné lístky zakoupit v době a místě pravidelného prodeje fakultního oblečení.

Přijímací zkouška Všeobecné lékařství

Prodej fakultních triček a plášťů – změna

Prodej triček a plášťů nebude probíhat ve čtvrtek 6. června a v úterý 11. června z důvodu konání přijímacích zkoušek.

 

Deadline vyhlášení 15. ročníku kombinovaného programu vědeckého a profesního vzdělávání

FN Motol a 2. lékařská fakulta UK vyhlašují 15. ročník kombinovaného programu vědeckého a profesního vzdělávání  "M.D., Ph.D. program."

Zapisování zápočtů z TV a sportovních kurzů

Přijímací zkouška NMgr. Fyzioterapie

SZZ Fyzioterapie

20. 5.  – 24. 6. 2019

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Zápis do prvních ročníků

Zápis studentů přijatých do prvních ročníků se bude konat dle následujícího harmonogramu.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Zapisování zápočtů z TV a sportovních kurzů

Motolský parník 2019: prodej lístků

Mimořádný prodej lístků na letošní Motolský parník před jídelnou ve FN Motol bude probíhat ve čtvrtek 6. 6. od 12 do 13.45v úterý 11. 6. od 13 do 15. V těchto dnech nebude probíhat prodej v „pop-up“ prodejně u malých poslucháren. Od čtvrtka 13. 6. bude možné lístky zakoupit v době a místě pravidelného prodeje fakultního oblečení.

Prodej fakultních triček a plášťů – změna

Prodej triček a plášťů nebude probíhat ve čtvrtek 6. června a v úterý 11. června z důvodu konání přijímacích zkoušek.

 

Přijímací zkouška Bc. Fyzioterapie

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2018/2019

Zapisování zápočtů z TV a sportovních kurzů

Přijímací zkouška Pediatrické ošetřovatelství

Přijímací zkouška Všeobecné ošetřovatelství

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Zkouška z AJ pro doktorandy

Obsazenost termínů zkoušky pro doktorandy v ak. roce 2018/19.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

SZZ Fyzioterapie

20. 5.  – 24. 6. 2019

Přidat do mého kalendáře