Pátek, 5. 6. 2020

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

TA ČR vyhlašuje 4. veřejnou soutěž programu ÉTA – interní termín podání žádosti

Technologická agentura České republiky vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Interní termín pro podání žádosti ve spolupráci s Oddělením pro vědu a výzkum je 5. 6. 2020.

Aliance 4EU+ on-line workshop na Flagship 1

V návaznosti na vypsání první výzvy na přípravu společných vzdělávacích aktivit v rámci aliance 4EU+ proběhne 10. června 2020 od 8.30 hod. on-line workshop pro všechny zájemce, zejména ty, kteří zvažují podání projektového návrhu v oblasti medicíny, demografie, gerontologie apod.

Státní závěrečné zkoušky (Bc. a NMgr.) pro obor Fyzioterapie

Státní závěrečné zkoušky (Bc. i NMgr.) pro obor Fyzioterapie se budou konat 25. 5. – 24. 6. 2020 na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství.

Přidat do mého kalendáře