Pondělí, 25. 5. 2020

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Státní závěrečné zkoušky (Bc. a NMgr.) pro obor Fyzioterapie

Státní závěrečné zkoušky (Bc. i NMgr.) pro obor Fyzioterapie se budou konat 25. 5. – 24. 6. 2020 na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství.

GA ČR vyhlašuje výzvu NRP 78 COVID-19 – deadline podání projektů

Grantová agentura České republiky vyhlašuje v rámci mezinárodní spolupráce v základním výzkumu výzvu k podávání společných návrhů projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19. Návrhy projektů je možné podávat do 25. května 2020.

Přidat do mého kalendáře