Pátek, 22. 5. 2020

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví

Státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví se budou konat od 18. do 21. května 2020.

Přidat do mého kalendáře