Pondělí, 18. 5. 2020

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví

Státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví se budou konat od 18. do 21. května 2020.

Stipendia na přednáškové a výzkumné pobyty na Slovensku – deadline přihlašování

Slovensko nabízí stipendia na přednáškové a výzkumné pobyty pro akademické, vědecké a výzkumné pracovníky. Uzávěrka přihlášek je 18. května 2020 v 16 hodin.

Přidat do mého kalendáře