Pátek, 15. 5. 2020

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Estonská stipendia pro akademiky – deadline přihlašování

Akademičtí a výzkumní pracovníci se mohou přihlásit do výběrového řízení na stipendia do Estonska. Uzávěrka přihlášek je 15. května 2020. 

Seminář Kliniky dětské neurologie

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol (monoblok, 3. patro, chodba D, knihovna) od 14 hod. (není-li uvedeno jinak).

Přidat do mého kalendáře