Pondělí, 16. 3. 2020

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Kurz pedagogických dovedností

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

Deadline přihlašování v rámci Fondu mobility

Fond Mobility UK vyhlašuje podávání přihlášek pro letní semestr 2019/2020.

Přidat do mého kalendáře