Pátek, 13. 3. 2020

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Microsoft Teams webinář pro potřeby distanční výuky na Univerzitě Karlově

Uskuteční se ve středu 18. 3. 2020 ve 13 hod. Přihlašování otevřeno.

Přidat do mého kalendáře