Pátek, 28. 2. 2020

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Erasmus+ – deadline pro odevzdání přihlášek

2. lékařská fakulta vyhlašuje výběrové řízení programu Erasmus+ na zahraniční studijní pobyt/praktickou stáž v zimním a letním semestru akademického roku 2020/2021.

Deadline přihlašování abstraktů na Vědeckou konferenci

Sběr abstraktů začíná 30. ledna 2020. Deadline pro odeslání je 28. února 2020.

Informační týden na Univerzitě Karlově

Ve dnech 24.–29. února 2020 bude UK Point on-line zodpovídat vaše dotazy na termíny, přijímačky, stipendia, přípravu, poplatky a studijní programy. Podrobnosti na webové stránce Infotýdne.

Přidat do mého kalendáře