Středa, 12. 2. 2020

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Možnosti & výzvy systému Moodle

Seminář představí možnosti e-learningového nástroje LMS Moodle.

Přidat do mého kalendáře