Pátek, 7. 2. 2020

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Údržba aktivních prvků v budově B (Žížala)

V pátek 7. února dopoledne budeme provádět údržbu aktivních prvků v budově B (Žížala) na Plzeňské. Počítejte s několikaminutovými výpadky počítačové sítě.

Přidat do mého kalendáře