Středa, 5. 2. 2020

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky dětské neurologie

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol (monoblok, 3. patro, chodba D, knihovna) od 14 hod. (není-li uvedeno jinak).

Jazykové testy pro stáže Erasmus 2020/2021

Ústav jazyků vypisuje termíny pro jazykové testy na stáže Erasmus 2020/2021.

Přidat do mého kalendáře