Pondělí, 3. 2. 2020

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Jazykové testy pro stáže Erasmus 2020/2021

Ústav jazyků vypisuje termíny pro jazykové testy na stáže Erasmus 2020/2021.

Přidat do mého kalendáře