Pátek, 17. 1. 2020

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Elektronické zdroje na míru

Dovolujeme si nabídnout klinikám a ústavům seminář v délce min. 0,5–1,5 hod. na témata související s elektronickými zdroji.

Přidat do mého kalendáře