Středa, 15. 1. 2020

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Zkouška z angličtiny pro studenty doktorských programů

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Přidat do mého kalendáře