Středa, 27. 11. 2019

Seminář Kliniky dětské neurologie

Semináře se konají na Klinice dětské neurologie v dětské části FN Motol.

Klinický seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Kurz pedagogických dovedností

V rámci projektu AKORD se uskuteční několik běhů kurzu pro různé skupiny pracovníků naší fakulty...

Konference MEFANET 2019

Konference MEFANET proběhne letos 27.–28. listopadu 2019 v Mendelově muzeu Masarykovy univerzity,.

Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy na 2. lékařské fakultě

Volby se uskuteční 26. a 27. 11. 2019...

Přidat do mého kalendáře