Čtvrtek, 14. 11. 2019

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Semináře se konají na Klinice zobrazovacích metod, dospělá část, uzel A, -1 patro, vizitovna kliniky od 14.30. V případě dr. Kočího, dr. Ptáčkové, dr. Holubové a dr. Prosové jsou semináře na dětské části KZM, SP A, vizitovna.

Seminář Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Seminář Chirurgické kliniky

Seminář Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Výzvy medicíny pro 21. století

V sympoziu Výzvy medicíny pro 21. století se formou série krátkých přednášek v dopoledním bloku a panelové diskuse v odpoledním bloku budeme zamýšlet nad úkoly medicíny pro lidstvo v dnešním světě čelícím hrozbám změn klimatu, pandemických nemocí a humanitárních tragédií. Sympozium proběhne ve čtvrtek 14. listopadu 2019 v Pelouchově posluchárně (budova teoretických ústavů Žížala, Plzeňská 311).

Seminář Neurologické kliniky 14. listopadu 2019 zrušen

Seminář Neurologické kliniky Optoneurofyziologie – (kraniální) okno do mozku naplánovaný na 14. listopadu 2019 je zrušen a přesunut na jaro 2020, termín bude upřesněn. Důvodem je konání přednášek a debat k 17. listopadu na Plzeňské.

Listopad 89—19 / happening na 2. lékařské

Happening k 30. výročí Listopadu se uskuteční 11. až 17. listopadu 2019 na schodišti a v chodbě před posluchárenským blokem 2. lékařské fakulty...

Přidat do mého kalendáře