Čtvrtek, 24. 10. 2019

Seminář Audit SSI Ethicon

Seminář Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol Audit SSI Ethicon se uskuteční ve čtvrtek 24. října 2019 od 14.30 v knihovně Chirurgické kliniky. Přednášejí as. MUDr. Petr Kocián, Ph.D., a MUDr. ing. Daniel Hodyc Ph.D.

Přednáška o podvodnických (predátorských) časopisech

Zveme vás v rámci Týdne otevřeného přístupu (Open Access Week) na přednášku PhDr. Radima Kubeše (Ústav vědeckých informací 2. LF UK) o predátorských časopisech. Přednáška se koná 24. 10. od 11.00 do 12.30 hod. v počítačové učebně Ústavu vědeckých informací 2. LF UK v pavilonu č. 7.

Open Access Week na Univerzitě Karlově

V rámci Týdne otevřeného přístupu (Open Access Week), který se uskuteční ve dnech 21.–25. října 2019, si vás dovolujeme pozvat na vybrané akce pořádané Univerzitou Karlovou.

Přidat do mého kalendáře