Pondělí, 10. 6. 2019

Zápis do prvních ročníků pro akademický rok 2019/2020

Zápis studentů přijatých do prvních ročníků se bude konat dle následujícího harmonogramu.

Deadline vyhlášení 15. ročníku kombinovaného programu vědeckého a profesního vzdělávání

FN Motol a 2. lékařská fakulta UK vyhlašují 15. ročník kombinovaného programu vědeckého a profesního vzdělávání  "M.D., Ph.D. program."

Přijímací zkouška NMgr. Fyzioterapie

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Zapisování zápočtů z TV a sportovních kurzů

Přidat do mého kalendáře