Pátek, 7. 6. 2019

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Zapisování zápočtů z TV a sportovních kurzů

Přijímací zkouška Bc. Fyzioterapie

Přijímací zkouška Všeobecné ošetřovatelství

Přijímací zkouška Pediatrické ošetřovatelství

Přidat do mého kalendáře