Čtvrtek, 25. 4. 2019

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Klinické semináře na Klinice zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2018/2019

Ternopil State Medical University – letní škola pro studenty medicíny

Deadline pro podávání přihlášek je 25. 4. 2019.

Přidat do mého kalendáře