Neděle, 31. 3. 2019

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Výzvy: 4EU+, Strategická partnerství, Joint Seed Money Funding

 

 

Přidat do mého kalendáře