Středa, 6. 2. 2019

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Prodej fakultních triček a plášťů

Fakultní pláště, trička, případně další reklamní předměty si v únoru budete moci zakoupit ve středu 6. února od 11.30 do 13.30. Upozorňujeme, že od ledna 2019 prodej neprobíhá v bývalé pokladně na děkanátu, ale v prostoru mezi Malou pravou a Malou levou posluchárnou.

Jazykové testy na Erasmus

Ústav jazyků vypisuje termíny pro jazykové testy na stáže Erasmus 2019/2020.

Přidat do mého kalendáře