Čtvrtek, 22. 11. 2018

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Seminář Ústavu lékařské mikrobiologie

Semináře každý čtvrtek od 11.30.

Přidat do mého kalendáře