Středa, 10. 10. 2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Zkouška z AJ pro doktorandy

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Seminář Kliniky dětské neurologie

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Placement test AJ – 2. ročník Všeobecného lékařství

Přidat do mého kalendáře