Pátek, 5. 10. 2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Možnosti financování studentských projektů GA UK

5. října 2018 od 13 do 15 hodin v Modré posluchárně v Celetné 20

Přidat do mého kalendáře