Středa, 13. 6. 2018

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Přijímací řízení do doktorského studia

Seminář Kliniky dětské neurologie

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

SZZ – studijní obor Fyzioterapie

21. 5. – 22. 6. 2018

Konzultační hodiny ÚTV

Přidat do mého kalendáře