Pondělí, 11. 6. 2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

SZZ – studijní obor Fyzioterapie

21. 5. – 22. 6. 2018

Kontinuální výuka TV a nahrazení chybějících prezencí

Úřední hodiny Studijního oddělení

Konzultační hodiny ÚTV

Přidat do mého kalendáře