Pátek, 8. 6. 2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Kontinuální výuka TV a nahrazení chybějících prezencí

Přidat do mého kalendáře