Pondělí, 30. 4. 2018

Pražské inovační vouchery

Žádost o ubytování na Hlávkově koleji

Žádosti podepsané děkanem fakulty je třeba doručit na rektorát UK do 30. 4. 2018.

Přidat do mého kalendáře